Komisje RM

Osiem petycji w sprawie szczepionek

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 01.03.2021 r.

Na dzisiejszym posiedzeniu radni poruszali między innymi poniższe tematy:

  1. Skarga mieszkańca na dyrektora OPS,
  2. Petycje w toku – pojawiło się 8 petycji od mieszkańców tej samej treści. Petycja skierowana do Rady Miasta Gliwice żądająca podjęcia uchwały sprzeciwiającej się segregowaniu ludzi w związku z akcją szczepienną.
  3. Petycje w sprawie wystąpienia do rządu RP z żądaniem gwarancji w sprawie poniesienia odpowiedzialności prawnej i finansowej w wypadku wystąpienia NOP.
  4. Wpłynęła petycja w sprawie przekazania pakietu profilaktycznego dla wszystkich starszych osób, do których nie docierają informacje internetowe. “Chodzi o informowanie jakich suplementów diety należy używać”. W kolejnym piśmie petycja została wycofana.
  5. Pismo posłanki Wandy Nowickiej w sprawie poparcia inicjatywy nadania imienia “Placu Praw Kobiet” jednemu z gliwickich placów.

Zapis wideo posiedzenia: LINK.

Back to top button