Polityka lokalna

Miasto odbierze im ziemie

Na ostatniej Sesji Rady Miast Gliwice głosowano w sprawie zaprojektowanego suchego zbiornika przeciwpowodziowego na rzece Kłodnicy. W wyniku decyzji ma zostać zniszczonych 780 ogródków działkowych. Działkowcy protestują i proszą o wsparcie.

Zbiornik ma być zlokalizowany pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy/ Kujawską/ Panewnicką. Na terenach planowanych pod inwestycję znajdują się obecnie ogródki działkowe. Nowy zbiornik ma mieć 124 ha powierzchni i objętość maksymalną 1,2 mln m3O sprawie pisaliśmy już tutaj.

Jak podkreśla radny Łukasz Chmielewski — Zabieramy się za inwestycję, nie rozwiązując problemu ok. 780 ogródków działkowych skupionych w sześciu RODach. A więc właścicieli liczymy w tysiącach. (…) Zapotrzebowanie na ogródki jest ogromne. (…) Jest to kolejna inwestycja, w której pomijany jest czynnik społeczny.

Radny Rady Miasta uzyskał odpowiedź od zastępcy prezydenta miasta, Mariusza Śpiewoka, który oświadczył, że Miasto utrzymuje stały kontakt z delegaturą Polskiego Związku Działkowców i rozmawia z przedstawicielami działkowców również poza wyznaczonymi sesjami. W ostatnim kwartale odbyły się trzy takie spotkania. Podkreślił również, że plany zostały przedstawione mieszkańcom wiele lat temu.

Prezydent Miasta, Adam Neumann przypomniał o obowiązujących przepisach prawnych —  W głosach niektórych Państwa Radnych przejawia się troska o to, że pozbawimy działkowców terenów zielonych, tak bardzo pożądanych teraz, w okresie pandemii, gdy nie trzeba uzasadniać, że każdy skrawek zieleni i możliwości przebywania na świeżym powietrzu ma ogromne znaczenie. Otóż obowiązuje w Polsce ustawa o Polskim Związku Działkowców, chroniąca w sposób bardzo mocny takie Rodzinne Ogrody Działkowe. Prezydent następnie przytoczył przepisy ustawy o ROD, stanowiące że

zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (ustawa o ROD), nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działce, wykonane lub nabyte ze środków finansowych działkowca, stanowią jego własność. Działkowcem (w myśl przepisów ustawy o ROD) jest  pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do korzystania z działki w rodzinnym ogrodzie działkowym na podstawie prawa do działki. W przypadku likwidacji ogrodów działkowych, osobom będącym użytkownikami działek przysługuje prawo do uzyskania odszkodowania za stanowiące ich własność nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na działkach.

Ponadto na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o ROD, podmiot likwidujący obowiązany jest wypłacić działkowcom odszkodowanie za składniki majątkowe, znajdujące się na działkach, a stanowiące ich własność oraz za prawa do działki w ROD. Odszkodowanie to jest pomniejszone o wartość prawa do działki przyznanego w nowo powstałym ROD (bo co do zasady podmiot likwidujący obowiązany jest na mocy art. 21 ustawy o ROD do odtworzenia ROD w innym miejscu).

Proponowanym przez władze miasta miejscem odtworzenia ogródków będzie dzielnica Brzezinka.

Neumann podkreślił również, że inwestycja jest planowana od dawna. Jak mówi, zaskakuje go więc zdziwienie: Jeżeli to mówią działkowcy, to albo stali się działkowcami dopiero co i jeszcze nie zdążyli porozmawiać ze swoimi sąsiadami, prezesami czy zarządcami, albo zwyczajnie wprowadzają Państwa i nas w błąd, bo wydaje im się, że wywołując takie ciśnienie, uzyskają coś więcej dla siebie!

Na Sesji wypowiedział się również prezes działkowców, Marek Żurawski, który przedstawił stanowisko użytkowników ogródków. Sprzeciwiają się oni powstaniu gigantycznego suchego polderu w takiej formie. Jako alternatywę proponują kilka mniejszych zbiorników lub przeniesienie planowanej inwestycji w inne miejsce. Swoją wypowiedź mówiący zakończył prośbą, by zdanie działkowców zostało wzięte w tej sprawie pod uwagę.

Rada przyjęła uchwałę większością 14 głosów za.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Kopia-Radni-1024x560.png

Ada Duda

3 Comments

 1. Brzezinka hmm
  Ten kto to proponuje to albo nie wie co to są ogródki działkowe albo jest zwykłym podłym człowiekiem.
  Jeśli nie wie to napiszę.
  Ogródki działkowe b. często powstawały obok mieszkań w blokach, domkach przyzakładowych.
  Oznacza to, że duża część ich posiadaczy chodzi na pieszo, dojeżdża rowerem, czasami kawałek autem.
  Teraz Ci ludzie często 60,70 letni , nieraz schorowani mają zbudować sobie od nowa zagrodę w Brzezince i tam udawać się na odpoczynek. W przypadku osób najstarszych będą jechać do Brzezinki autobusem i potem kilkaset metrów pieszo? (obiecane nowe działki nie powstaną na terenach “deweloperskich” to chyba jasne tylko na zadupiu Brzezinki, a może TAXI będą jeździć).
  A i tak moim zdaniem Ci działkowcy zobaczą nowe tereny tak jak najemcy balcerka nowy plac pod handel czyli jak świnia niebo.
  Arogancja i pogarda ludzi WYBRANYCH do władz i mających pilnować interesu mieszkańców i pzrez tych mieszkańców opłacanych jest ogromnych rozmiarów, ale skoro wybiera się ich n ty raz bo ” wybudowali DTS i strefę” to uważają się za nieomylnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button