Inwestycje
Trending

Kolejny zbiornik przeciwpowodziowy. Przy poprzednich ten będzie KOLOSEM

Miasto opublikowało odpowiedź na interpelację radnych. Nowy zbiornik ma mieć 124 ha powierzchni i objętość maksymalną 1,2 mln m3. Dla porównania – zbiornik na Wilczych Dołach będzie miał 10 ha i objętość 130 tys. m3. Realizacja uzależniona jest od możliwości finansowania.

Projektowany zbiornik przeciwpowodziowy przewidziany jest na maksymalne gromadzenie wód w ilości około 1.200.000 m3 przy zakładanym poziomie nadzwyczajnym.


Powierzchnia terenu zajęta pod planowaną inwestycję zgodnie z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach wyniesie około 124ha. Powierzchnia ta obejmuje: czaszę zbiornika , obwałowania, budowlę upustową, infrastrukturę oraz tereny rezerwy powodziowej (zalewowe) wraz z terenami zabezpieczającymi i terenami deponowania gruntów,
W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi maksymalnego wykorzystania naturalnego ukształtowania terenu i procedowanym na obecnym etapie zmian projektowych planowany koszt inwestycji na dzień dzisiejszy nie został oszacowany,


W 2014 roku podpisano umowę na wykonywanie dokumentacji projektowej, natomiast w 2017 roku Prawo Wodne zmieniło odpowiedzialność za realizację tego typu inwestycji (art.163 ust.3 Ustawy Prawo Wodne Dz.U. 2017 poz.1566 z późniejszymi zmianami „Jednostki samorządu terytorialnego zapewniają, w zakresie swojej właściwości, ochronę ludności i mienia przed powodzią wywołaną przez wody publiczne stanowiące własność Skarbu Państwa, jeżeli zawarto porozumienie, o którym mowa w art. 213 ust. 3.”). W związku z powyższym Miasto zamierza uzgodnić z PGW Wody Polskie dalszą odpowiedzialność za inwestycje niezbędne dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego, spowodowanego rzeką Kłodnicą. Ponadto Miasto rozpatruje również możliwości pozyskania dofinansowania ze środków unijnych. Wysokość dofinansowania zostanie określona w warunkach konkursu nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027,

Decyzja dotycząca możliwości realizacji zadania będzie
uwarunkowana wynikiem rozmów z PGW Wody Polskie oraz możliwościami finansowymi Miasta.

treść odpowiedzi na interpelację radnych: https://bip.gliwice.eu/storage/interpelacje/o831.pdf

Zbiornik ma być zlokalizowany pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy/ Kujawską/ Panewnicką. Na terenach planowanych pod inwestycję znajdują się obecnie ogródki działkowe “ROD Nad Wodą”. Informację o zbiorniku mamy dzięki interpelacji radnych Łukasza Chmielewskiego i Tomasza Tylutko.

źródło: UM Gliwice
Google Maps

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button