Inwestycje

Kolejna betonowa pustynia?

W Szobiszowicach planowana jest budowa nowej stacji benzynowej. Mieszkańcy sprzeciwiają się inwestycji — skala hałasu może przekraczać dopuszczalny poziom, a teren znajduje się 4 minuty drogi pieszo od najbliższej stacji benzynowej.

Inwestycja ma znajdować się na terenie dzielnicy Szobiszowice, od północy ma graniczyć z ul. Gierymskiego, za którą znajduje się Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, od wschodu z obiektem handlowym a od zachodu z blokami wielorodzinnymi.

Według założeń ze stacji ma korzystać ok. 14 pojazdów na godzinę a z myjni ok. 10 pojazdów na godzinę.
W rozmowie z Przewodniczącym Zarządu Rady Dzielnicy Szobiszowice dowiedzieliśmy się, że przejazd ulicą Gierymskiego od stacji w kierunku ulicy Warszawskiej nie jest dostosowany dla dużych pojazdów. Na osiedlach z zabudową wielorodzinną dopuszczalna norma to 65 dB w dzień i 56 dB w nocy. Emisję hałasu z myjni samochodowej i przeładunku paliw do zbiorników magazynowych oszacowano na 72 i 80 db.

Radny Tylutko wystosował pismo w imieniu Zarządu Rady Dzielnicy do Prezydenta Miasta, przekazując, że wymieniona inwestycja jest niekorzystna ze społecznego punktu widzenia i obniży jakość życia mieszkańców. W piśmie czytamy Zamiast terenu zielonego, powstanie kolejna “betonowa pustynia” na terenie dzielnicy. Podkreślony został również potencjalny wpływ na środowisko przedsięwzięcia.

Na zapytanie Rady odpowiedzi udzieliła Naczelnik Wydziału Środowiska. Agnieszka Setnik przekazała informacje, że inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych nie jest zgodą na realizację, jest wymagana przed uzyskanie pozwolenia na budowę. Naczelnik zaznaczyła, że inwestycja nie będzie wyjątkowo wpływać na środowisko i nie będzie powodowała nadzwyczajnie szkodliwego hałasu. Pozytywną opinię w sprawie inwestycji wydał Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Katowicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Według tych organów nie ma potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Prezydent Gliwic opierając się o uzyskane opinie, określił warunki budowy oraz nałożył na inwestora obowiązek przedstawienia analizy poziomu hałasu, gdy stacja benzynowa będzie już funkcjonować.

Ada Duda


Tylko 1 na 400 czytających ten artykuł wspiera Gliwice OdNowa finansowo. Wyobraź sobie, co moglibyśmy osiągnąć, gdyby było nas 10 x więcej… Ten tekst powstał dzięki finansowaniu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Nasz projekt dobiega końca. Jeśli chcesz umożliwić nam funkcjonowanie w 2022 roku, wesprzyj portal wpłatą na cele statutowe. Możesz zrobić to za pomocą szybkich płatności internetowych za pośrednictwem naszej strony:  https://gliwiceodnowa.pl/wesprzyjnas/. Dziękujemy za każdą przekazaną kwotę!

Komentarze

  1. Droga Redakcjo, sami sobie zaprzeczacie. “Tylko 1 na 400 czytających ten artykuł wspiera Gliwice OdNowa finansowo” a jedncześnie “Ten tekst powstał dzięki finansowaniu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030”. Czyli wszyscy Was finansujemy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button