AnalizyFinanse

Parking za 50 000 złotych

W lipcu miasto zawarło 10 umów z wolnej ręki. Łączna kwota podpisanych porozumień to 268 694,18 zł.

W tym miesiącu najbardziej kosztowna umowa została zawarta Górnośląskim Akceleratorem Przedsiębiorczości Rynkowej Sp. Z O.O. Za przeprowadzenie postępowania o zawarcie umowy koncesji otrzymają oni 77 859 zł.

Drugim największym przedsięwzięciem jest prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg. Za te usługi AXEL II Iwona Pawełczak otrzymali 50 000. Według prawa pojazd może być unieruchomiony przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nieutrudniającego ruchu lub niezagrażającego bezpieczeństwu. Pojazd unieruchamia Policja lub straż gminna (miejska).

Miasto zainwestowało w tym miesiącu 15 425 zł na zakup mebli do pomieszczenia numer 112 w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21. Zlecenie otrzymało Przedsiębiorstwo Handlowe “Lobos” A.Łobos, M.Łobos spółka jawna.

Lista wszystkich zamówień z wolnej ręki w lipcu:

KontrahentPrzedmiot umowyKwota zamówienia
GÓRNOŚLĄSKI AKCELERATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYNKOWEJ SP. Z O.O.usługa przeprowadzenia postępowania o zawarcie umowy koncesji77859
AXEL II IWONA PAWEŁCZAKProwadzenie parkingu dla pojadów usuniętych z dróg na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym50000
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁOWO-HANDLOWO-USŁUGOWE POG-TECH SP. Z O. O.Przeprowadzenie 300 usług- Złota rączka dla SENIORA46656
PIOTR ZARZYCKI PNI PROJEKTOWANIE NADZÓR INWESTORSKIPełnienie funkcji inspektora nadzoru branży drogowej dla dwóch zadań: Zadanie 1 “Budowa kręgu modelarskiego przy ul. Rybnickiej – w systemie zaprojektuj i wybuduj”; Zadanie 2 “Budowa ośmiu miejsc postojowych przy cmentarzu zlokalizowanych na działkoach nr 535, 536 Szobiszowice, przy ul. Myśliwiskiej w Gliwicach w ramach zadania “Budowa parkingów i ciągów pieszych poza pasem drogowym – w systemie zaprojektuj i wybuduj”29520
POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI OGRZEWNCentrum Sportowo-Kulturalne “Łabędź” – modernizacja obiektu – ekspertyza techniczna w zakresie systemu chłodzenia hali sportowej24600
DOM INŻYNIERSKI PROMIS S.AAneks nr 1 do umowy pn. “Inżynier kontraktu w ramach zadania “Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej Arena Gliwice w Gliwicach” – etap końcowy, okres gwarancyjny”15961,32
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE LOBOS A. ŁOBOS, M. ŁOBOS SPÓŁKA JAWNAZakup mebli do pomieszczenia numer 112 w budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21.15425
DEVELOPER I RECYKLING SP. Z O.O.Ugoda do umowy pn. “Rozbiórka i utylizacja zbiorników paliwowych na działce nr 368/11 obręb Centrum przy ul. Składowej” ws. ustalenia zasad rozliczenia wynagrodzenia z tytułu wypompowania, wywiezienia i utylizacji cieczy niebezpiecznej7972,86
PHU PIONIER – ZALEWSKI MIECZYSŁAWZAakup upominków promocyjnych RD SOŚNICA600
KWIACIARNIA – JONDAZakupiono kwiaty dla 100-latki100
suma:268 694,18

Tylko 1 na 400 czytających ten artykuł wspiera Gliwice OdNowa finansowo. Wyobraź sobie, co moglibyśmy osiągnąć, gdyby było nas 10 x więcej… Ten tekst powstał dzięki finansowaniu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Nasz projekt dobiega końca. Jeśli chcesz umożliwić nam funkcjonowanie w 2022 roku, wesprzyj portal wpłatą na cele statutowe. Możesz zrobić to za pomocą szybkich płatności internetowych za pośrednictwem naszej strony:  https://gliwiceodnowa.pl/wesprzyjnas/. Dziękujemy za każdą przekazaną kwotę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button