Finanse

Prezes PZO Gliwice: środki spółki nie należą do samorządu

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów, spółka w 100% należąca do Miasta Gliwice, zareagowała na nasz artykuł o budowie nowej siedziby spółki.

Zobacz poprzednie artykuły: [Nowa siedziba spółki miejskiej] oraz [Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów zabiera głos].

Anonimowy przedstawiciel spółki zabrał głos w komentarzu pod artykułem, broniąc decyzji o budowie nowego obiektu przy ul. Rybnickiej. W związku z rozpoczętą polemiką wysłaliśmy oficjalne pismo do PZO z pytaniami o szczegóły inwestycji. Otrzymaliśmy odpowiedź od Pani Magdaleny Budny, Prezes spółki, wcześniej wieloletniej radnej Rady Miasta Gliwice (klub radnych Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza).

Niestety, już na wstępie otrzymanego pisma Pani prezes wyraża zdecydowanie kontrowersyjny pogląd, którego nie możemy nie skomentować.

“Odnosząc się do wątku “środków własnych” pragniemy poinformować, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jaką jest nasze przedsiębiorstwo – opiera się o kodeks spółek handlowych a jej zadaniem jest dbałość o kondycję finansową. Nie są to środki należące do wspólnoty samorządowej.” – pisze Magdalena Budny.

Pani Prezes, uprzejmie zwracamy uwagę, że spółka w 100% należy do wspólnoty samorządowej, która to poprzez Urząd Miejski posiada 47848 udziałów o łącznej wartości 23 924 000 zł (czyli cały kapitał zakładowy spółki). To wspólnota samorządowa, poprzez powołane przez siebie w wyborach organy, powołuje, likwiduje i nadzoruje spółki komunalne. Których pierwszym podstawowym zadaniem jest realizacja zadań własnych gminy, zaspokajając potrzeby zbiorowości lokalnej. W celu realizacji tych zadań spółka dysponuje środkami wspólnoty samorządowej, które otrzymała np. w drodze wniesienia kapitału założycielskiego spółki, lub poprzez podnoszenie kapitału zakładowego.

Wierzymy, że jest to dla Pani oczywiste, tym bardziej, że oficjalną misją PZO Sp. z o.o. jest “zapewnienie Mieszkańcom Gliwic i lokalnym firmom bezpiecznego miejsca dla instalacji przetwarzania odpadów oraz troska o ekologię i środowisko naturalne.”

Dlaczego to dla nas takie ważne? Według nas pogląd, iż spółki komunalne są bytem oderwanym od wspólnoty samorządowej jest główną patologią finansów publicznych samorządów. Władze spółek miejskich często zapominają, iż ich rolą nie jest pomnażanie i konsumpcja kapitału, a wykonywanie zadań własnych gminy na rzecz wspólnoty samorządowej, przed którą spółki komunalne odpowiadają za swoje działania. Prowadzi to do traktowania podmiotu realizującego zadania publiczne dla wspólnoty lokalnej jako prywatnej firmy służącej do pomnażania zysku.

Tymczasem, spółka taka jak PZO powinna koncentrować się na realizacji zadań, do których została powołana, zapewniając mieszkańcom odpowiednie usługi za jak najniższą kwotę, dbając jednocześnie o zabezpieczenie rozwoju przedsiębiorstwa.

Dalszą część pisma, dotyczącą inwestycji przy ul. Rybnickiej, zaprezentujemy w osobnym tekście.


Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów (pod tą nazwą od sierpnia 2020 roku, wcześniej Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów) powstało w 2003 w drodze przekształcenia Zakładu Budżetowego Gminy Gliwice “Wysypisko Komunalne” w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w celu realizacji zadań własnych gminy związanych z odzyskiwaniem, utylizacją i składowaniem odpadów komunalnych i przemysłowych oraz ich ponownym wykorzystywaniem. Całość majątku spółki została wniesiona przez miasto z likwidowanego “Wysypiska Komunalnego”.

4 Comments

  1. Jeszcze jedno – dane osobowe i uzyskane dochody ze wszystkich źródeł dochodowania za kolejny rok podatkowy Prezesów, zastępców spółek zależnych utrzymywanych z naszych – mieszkańców – pieniędzy powinny być na takim Portalu publikowane.

  2. Ludzie Nieomylnego – Radna Prezesem… – na jakiej podstawie?
    Już kiedyś był poruszany problem wyboru/doboru na stanowiska prezesów czy też innych decydentów zatrudnianych w spółkach zależnych czy powiązanych kapitałowo/właścicielsko z UM Gliwice.
    TO SĄ NASZE PIENIĄDZE I NASZE MIASTO – wybór powinien pochodzić z konkursu na zarządzanie kiedy obok kompetencji merytorycznych, doświadczenia i dokonań będzie wizja/cele sprawowania władzy.
    Wystarczy poszukać – i okazuje się że z “wolnej ręki” następują nadania – tak, to się nazywa Gliwicki Układ – i trwa od bardzo dawna.

    1. Niestety nie ma szans aby to zmienić. Pani Prezes ma bardzo dobre relacje z panem Frankiewiczem i jak odchodził musiał pani prezes znaleść jakąś posadę. Nie lepiej jest z radami nadzorczymi. Wszystko to kolesiostwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button