Polityka lokalna

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Otrzymaliśmy informację o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z przyznaniem dla SPR Sośnica Gliwice publicznej dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy zł).

Przez Andrzeja Kurczaka –  członka Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice, a wcześniej członka Zarządu złożone zostało zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych ze strony pracowników Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gliwicach, związanych z przyznaniem dla SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o. publicznej dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy zł) na zadanie z zakresu sportu realizowane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2021 r. w dyscyplinie piłka ręczna.

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji wbrew obowiązującym przepisom prawa.

Przypomnijmy, w ostatnich dniach października 2020 r. do Prokuratury Rejonowej Gliwice – Wschód wpłynęło pierwsze, a w maju drugie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Zarząd Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice oraz w sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w okresie od 31 stycznia 2020 r. do nadal przez pracowników Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Sprawa dotyczy poważnych nieprawidłowości przy wydatkowaniu dotacji publicznych otrzymanych przez Stowarzyszenie od Prezydenta Miasta Gliwice w 2020 r. O sprawie nieprawidłowości w Stowarzyszeniu Piłki Ręcznej Sośnica pisaliśmy wielokrotnie [Zobacz: Kolejne dotacje dla klubu SPR Sośnica. W tle prokuratura].

Na ten temat otrzymaliśmy obszerną informację od  byłego wiceprezesa i członka Zarządu SPR Sośnica Gliwice – Andrzeja Kurczaka (pełnił swoją funkcję do dnia 9 września 2020 r.), który poprosił nas o pomoc w obiektywnym i rzetelnym wyjaśnieniu sprawy. W sprawie przewija się kilka głównych wątków – nieprawidłowego wykorzystania dotacji otrzymanej przez klub, poświadczenia nieprawdy przed funkcjonariuszem publicznym przez prezesa klubu, ale także, jak zauważa nasz informator, niechęci władz Miasta Gliwice do wyjaśnienia sprawy.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Otrzymaliśmy informację o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków w związku z przyznaniem dla SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o. publicznej dotacji celowej w wysokości 100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy zł).

Jak wynika z pisma, w lutym bieżącego roku zarejestrowano nowy podmiot sportowy – SPR SOŚNICA GLIWICE SP. Z O.O. Okazuje się, że siedziba spółki jest taka sama co Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice. Prezesem nowego klubu jest aktualnie Adam Mrowiec, który wcześniej był członkiem Zarządu Stowarzyszenia Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice. 93% udziałów ma Lech Antoni Adamkiewicz, a 7 % Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice. Ponadto SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o. zgłosiło drużynę seniorek do nowych rozgrywek ligowych sezonu 2021/2022, a skład drużyny oraz trener pokrywają się z poprzednią drużyną ze Stowarzyszenia Sośnica Gliwice

Autor zawiadomienia pisze w uzasadnieniu: Nasuwa się od razu pytanie, w jakim celu powstał ten drugi klub z tą samą dyscypliną, zawodniczkami, trenerami, adresem, obiektem sportowym, większością tymi samymi grającymi seniorkami i nadal w I lidze?

Zdaniem Andrzeja Kurczaka nowy podmiot miałby zamknąć, a mówiąc konkretnie ukryć wszelkie negatywnie zjawiska i nieprawidłowości występujące w SPR Sośnica Gliwice związane z  prowadzeniem przez Prokuraturę Rejonową Gliwice-Wschód śledztwem m.in. o oszustwo w gospodarowaniu środkami przez Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Sośnica Gliwice tj. o czyn z Art. 286 par.1 kk.

W przeciwnym razie miałby bardzo utrudnioną możliwość, a nawet jej brak na otrzymanie na drugie półrocze 2021 roku kolejnej publicznej dotacji celowej przez Prezydenta Miasta Gliwice.

Nowy podmiot klubowy — SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o. poczynił starania, aby na drugie półrocze 2021 roku ponownie otrzymać dotację publiczną od Prezydenta Miasta Gliwice, mimo — jak jest podkreślone w piśmie — na razie nie ma jako Stowarzyszenie zatwierdzonych przez Wydział Kultury i Sportu UM końcowych sprawozdań za wydatkowanie celowych dotacji publicznych za dwa półrocza 2020 roku.

Autor zawiadomienia podkreśla, że: Przyznanie dotacji klubowi sportowemu celem rozwoju danej dyscypliny nie jest kwestią dowolności i uznaniowości Prezydenta Miasta czy Naczelnika Wydziału Kultury i Sportu UM.

W piśmie możemy przeczytać, że po niespełnieniu warunków formalnych o dotacje z Urzędu Miejskiego (decyzja Prezydenta Miasta była ostateczna) powstało natychmiast kolejne ogłoszenie wydane przez Prezydenta Miasta zasad naboru wniosków dla klubów sportowych, tym razem tylko dla jednej dyscypliny sportowej, czyli wyłącznie dla SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o. I tylko ten klub miał zgłosić się do tego naboru wniosków. Innych zgłoszeń ze strony klubów sportowych nie było, ponieważ, jak jest podkreślone w tekście — nie ma innego klubu sportowego, w którym byłaby sekcja piłki ręcznej kobiet w rozgrywkach seniorek.

Co ważne, dotowane z budżetu Miasta Gliwice mogą być zadania, w których uczestniczą wyłącznie osoby zamieszkujące w Gliwicach. Zdaniem autora w tej sprawie Zarząd klubu we wniosku poświadcza nieprawdę i wprowadza w błąd Wydział Kultury i Sportu, a z drugiej pracownicy Wydziału Kultury i Sportu tych oświadczeń nie weryfikują, albowiem są seniorki, ale także juniorki zamieszkujące poza Gliwicami.

Pod koniec sierpnia 2021 r. decyzją Urzędu Miejskiego w Gliwicach klub sportowy SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o. otrzymuje decyzję pozytywną o przyznaniu publicznej dotacji celowej na drugie półrocze 2021 roku w wysokości 100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy zł.).

Co ważne, dotowane z budżetu Miasta Gliwice mogą być zadania, w których uczestniczą wyłącznie osoby zamieszkujące Gliwice. Zdaniem autora w tej sprawie Zarząd klubu we wniosku poświadcza nieprawdę i wprowadza w błąd Wydział Kultury i Sportu, a z drugiej pracownicy Wydziału Kultury i Sportu tych oświadczeń nie weryfikują.

Autor stawia tezę, że Urząd Miejski koniecznie chciał umożliwić temu klubowi otrzymanie dotacji sportowej, niekoniecznie zgodnie z wymogami prawa, mimo, że wcześniej przez ten sam Urząd Miejski nie został zakwalifikowany do uzyskania tejże dotacji jako nowy klub SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o. I była to wtedy decyzja ostateczna Prezydenta Miasta.

Należy – zdaniem autora – zauważyć, że nie wszystkie kluby czy stowarzyszenia otrzymały dotację publiczną na drugie półrocze 2021 roku, a tylko dla SPR Sośnica Gliwice sp. z o.o. stworzono drugą szansę. 

Andrzej Kurczak poinformował o powyższej sprawie Centralne Biuro Antykorupcyjne w Warszawie, które już powiadomiło Prokuraturę Rejonową Gliwice-Wschód, a ponadto Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach oraz Przewodniczącego Rady Miasta w Gliwicach.


Nasz portal będzie na bieżąco informował o postępach w sprawie.

Tylko 1 na 400 czytających ten artykuł wspiera Gliwice OdNowa finansowo. Wyobraź sobie, co moglibyśmy osiągnąć, gdyby było nas 10 x więcej… Ten tekst powstał dzięki finansowaniu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Nasz projekt dobiega końca. Jeśli chcesz umożliwić nam funkcjonowanie w 2022 roku, wesprzyj portal wpłatą na cele statutowe. Możesz zrobić to za pomocą szybkich płatności internetowych za pośrednictwem naszej strony:  https://gliwiceodnowa.pl/wesprzyjnas/. Dziękujemy za każdą przekazaną kwotę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button