Komisje RMPolityka lokalna

Dotacje w Gliwicach: 150 tys. zł. dla Kościoła

Posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 13.07.2021 roku. Na spotkaniu poruszono tematy wyróżnienia instytucji kształtujących pozytywny wizerunek miasta, Akademii Sportu oraz dotacji dla dwóch parafii na terenie miasta.

Komisja opiniowała druki sesyjne przed nadchodzącą sesją Rady Miasta Gliwice. Między innymi pozytywnie oceniła propozycję nadania patrona Szkole Podstawowej numer 23 – będzie nim związany z Gliwicami poeta Tadeusz Różewicz. Radni wydali również pozytywną opinię w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa dostępnego we wszystkich stacjach paliw płynnych i gazowych w mieście Gliwice na następny rok szkolny.

Pozytywnie zaopiniowany został projekt uchwały zmieniający statut Młodzieżowej Rady Miasta, po wprowadzeniu zmian zastrzeżonych przez wojewodę.

Radni poruszyli temat odstąpienia od obowiązku przetargowego w związku z planowanym przeniesieniem gliwickiej Mariny. Zgłoszone zostały również problemy w dostępności Mariny dla osób niepełnosprawnych, co ma zostać poruszone na kolejnych spotkaniach.

Komisja wydała pozytywne opinie w sprawie sfinansowania z Komisji Budżetu miasta prac restauratorskich, konserwatorskich lub robót budowlanych przy parafii katedralnej Piotra i Pawła. Dotacja ma wynosić 150 tysięcy zł.. Podobną opinię wydano w sprawie dotacji dla kościoła Najświętszej Marii Panny przy ulicy Kozielskiej.

W ramach konkursu „Marka – Śląskie” jako Miasto Gliwice wystąpiono o nagrodzenie dwóch instytucji, wpływających na uatrakcyjnienie i kształtowanie przestrzeni miejskiej. Pierwszy wniosek dotyczy Mariny, doceniono jej wkład w kształtowanie pozytywnego wizerunku Gliwic, drugi — Towarzystwa Kulturalnego Fuga, które działa na rzecz upowszechniania kultury wysokiej. Idea przyznawania statuetki „Marki Śląskie” zrodziła się z chęci wypromowania przedsięwzięć regionu Województwa Śląskiego, laureatami wyróżnienia mogą zostać firmy, które są wzorem dla całego kraju i zdążyły zbudować uznaną markę lub konsekwentnie tworzą swój wizerunek, aby w przyszłości stać się taką rozpoznawalne w Polsce i na świecie.

Na komisji przedstawiono propozycję utworzenia Akademii Sportowej, która ma być jednym z najważniejszych ośrodków treningowych młodych sportowców w kraju. Temat poruszył radnych, którzy dopytywali o zasadność budowy takiego ośrodka poza centrum miasta oraz o to, w jaki sposób możliwe będzie dotarcie do Akademii —  podkreślono, że projekt powinien mieć charakter kompleksowy i umożliwić dotarcie na miejsce rowerzystom i użytkownikom komunikacji miejskiej.

Ada Duda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button