Kawiarnia Obywatelska

Kawiarnia Obywatelska: Kachetia na nowo

Zarina Kujawska, koordynatorka projektu Wsparcie ekonomii społecznej w gruzińskiej turystyce poprowadziła spotkanie w ramach Kawiarni Obywatelskiej 27 września.

Klaster Innowacji Społecznych rozpoczął organizację niezwykłej inicjatywy, której celem jest stworzenie miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami. Przeszkolimy przedsiębiorców i ich pracowników z rejonu Kakheti w Gruzji, aby dowiedzieli się jak, i dlaczego warto zatrudniać osoby z ograniczeniami. Na spotkaniu Kujawska poruszyła ideę pomocy zgodnie z ideą zapewniania wędki, a nie ryby. Poruszono również tematy, które zostaną przedstawione przedsiębiorcom i ich pracownikom w Gruzji: wiedzę z zakresu ekonomii społecznej w tym kwestii prawnych, finansowych, marketingowych, zarządzania strategicznego, fundraisingu oraz pozyskiwania funduszy z UE. Więcej o inicjatywie można przeczytać tutaj.

Projekt będzie realizowany do końca 2021 roku, a planowany termin szkolenia w Gruzji to październik 2021.
Projekt zakłada pomoc rozwojową Polski dla Gruzji poprzez stworzenie nowych miejsc pracy i aktywizację zawodową oraz społeczną osób niepełnosprawnych. Cel zostanie osiągnięty poprzez szkolenie przedsiębiorców i zachęcenie ich do przekształcania swoich przedsiębiorstw w podmioty ekonomii społecznej, w których osoby niepełnosprawne znajdą nowe miejsca pracy. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać również o innych okazjach do dobroczynności i niesienia pomocy oraz o tym, czy pomoc niesiona za granice kraju powinna mieć miejsce podczas gdy w kraju jest nadal wiele kwestii do naprawienia.

Na kolejne spotkania z cyklu zapraszamy każdego zainteresowanego tematami poprawy funkcjonowania naszego kochanego Miasta i tego, jakie działania podejmowane są na jego terenie. Chcemy w gronie zaangażowanych mieszkańców dyskutować o szansach i zagrożeniach. Przy każdym spotkaniu przewidziane jest sieciowanie organizacji i aktywistów. Informacje o spotkaniach będą publikowane na naszej stronie i profilu. Zapraszamy serdecznie!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button