FinanseWideo

Mapa wydatków Gliwic w 2021

Uchwała budżetowa to jeden z najistotniejszych dokumentów uchwalanych co roku przez Radę Miasta. Na jego podstawie wydamy w tym roku ponad 1,8 miliarda złotych!

Projekt uchwały budżetowej nie jest jednak dokumentem prostym i przejrzystym. Wręcz przeciwnie, jego charakter utrudnia osobom niezorientowanym w gospodarce finansowej miasta właściwe rozeznanie, na co dokładnie będą wydane podatki gliwiczan.

Poziom szczegółowości uchwały budżetowej także pozostawia wiele do życzenia, ale to temat na osobny artykuł. Z pewnością dużo łatwiej poprawić kwestię wizualną tego dokumentu, który niestety okraszony jest wykresami i tabelami rodem z lat 90.

Aby zwizualizować dla Was budżet Miasta Gliwice na 2021 rok przygotowaliśmy Mapę wydatków Miasta. Dzięki takiej wizualizacji widać ile kosztują nas poszczególne sfery działalności miasta. Zapraszamy do pobrania dokumentu:

Ogólna zaplanowana w 2021 roku kwota wydatków gliwickiego samorządu kształtuje się na poziomie 1 807 043 248 zł. Pieniądze te zostaną wydane w ramach 24 “kategorii”:

 1. Oświata i wychowanie,
 2. Transport i łączność,
 3. Rodzina,
 4. Gospodarka mieszkaniowa,
 5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
 6. Administracja publiczna,
 7. Pomoc społeczna,
 8. Działalność usługowa,
 9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
 10. Kultura fizyczna,
 11. Ochrona zdrowia,
 12. Różne rozliczenia,
 13. Edukacyjna opieka wychowawcza,
 14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
 15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
 16. Obsługa długu publicznego,
 17. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
 18. Wymiar sprawiedliwości nieodpłatna pomoc prawna,
 19. Leśnictwo,
 20. Turystyka,
 21. Rolnictwo i łowiectwo,
 22. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
 23. Górnictwo i kopalnictwo,
 24. Obrona narodowa.

Każda z tych kategorii podzielona jest na podkategorie, np. w dziale Oświata i wychowanie środki podzielone zostaną na:

 1. Szkoły podstawowe,
 2. Przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wych. przedszk.,
 3. Technika,
 4. Licea ogólnokształcące,
 5. Szkoły artystyczne,
 6. Szkolnictwo specjalne,
 7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 8. Pozostała działalność,
 9. Stołówki szkolne i przedszkolne,
 10. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 11. Branżowe szkoły I i II stopnia,
 12. Szkoły policealne,
 13. Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego,
 14. Dowożenie uczniów do szkół,
 15. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Nasza mapa wydatków zawiera rozbicie wszystkich kategorii na pomniejsze podkategorie. Wyjątkiem są te działy budżetu, w których do rozdysponowania była bardzo niska kwota. Zapraszamy do analizy budżetu i zadawania pytań w komentarzach!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button