Życie Miasta

Pandemia i ulgi dla przedsiębiorców

Nikomu nie potrzeba przypominać, że czas pandemii jest trudny dla biznesu. Okazuje się jednak, że nawet na wczesnym poziomie możliwa jest pomoc. Gminy mogą stosować ulgi dla przedsiębiorstw dotkniętych skutkami COVID-19.

W ramach działań niwelujących skutki pandemii dla biznesu gminy otrzymują kompetencje do niesienia konkretnej pomocy. Forma wsparcia jest wyrażona w preferencji w podatku od nieruchomości. Warto o tym pamiętać, tym bardziej że Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na początku marca zaktualizowało informacje na temat ulg w podatkach lokalnych.

Ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r.’ została przedłużona możliwość stosowania przez gminy preferencji w podatku od nieruchomości, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu skutków, jakie wywołał COVID-19 – pisze Serwis Samorządowy PAP, powołując się na ustawę o COVID-19.

W jaki sposób gminy mogą świadczyć pomoc? Zostało to uszczegółowione przez uchwały rady gminy. 16 grudnia 2020 r. zostały wprowadzone preferencje odnoszące się do podatku od nieruchomości:

1). Wprowadzenie [preferencji], za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz 

2). Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r. – dodaje Serwis Samorządowy PAP.

Pomoc dostępna jest dla każdego przedsiębiorcy. Może ją otrzymać niezależnie od rozmiaru prowadzonej działalności. Korzystać z niej mogą: mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Wszystko tak naprawdę zależy od gminy, która samodzielnie ustala i określa grupę mogącą skorzystać z preferencji w podatku od nieruchomości.

Pomoc udzielana jest w przypadku pogorszenia się płynności finansowej i jest to wsparcie, które stanowi pomoc publiczną. Jej celem jest zarządzanie zaburzeniami w gospodarce. Przyznawana w wypadku pogorszenia się płynności finansowej jest dotacją państwa, której skrajnym negatywnym skutkiem może być naruszenie konkurencji na rynku. Niemniej jednak trudno o tym mówić w przypadku rynku zdereulogowanego przez pandemię koronawirusa.

Abstrahując od gminnych rozwiązań wprowadzonych w związku z opłatą za podatek od nieruchomości, możliwe jest również skorzystanie z innych instrumentów zarządzających opłatami.

Różnicowanie i obniżenie, w trakcie roku podatkowego wysokości stawek podatku od nieruchomości (art. 5 u.p.o.l.), a także – wprowadzanie innych niż ustawowe, zwolnień przedmiotowych z tego podatku (art. 7 ust. 3 u.p.o.l.) – dodaje Serwis Samorządowy PAP.

Jednocześnie informujemy, że w 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa. W związku z powyższym został uruchomiony mechanizm rekompensowania gminom strat z powodu utraty dochodów. Czym jest opłata targowa?

Opłata targowa jest jedną z opłat lokalnych opisanych w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, które może wprowadzić rada gminy. Podlega jej sprzedaż na targowiskach – pisze Infor.pl

Samorządowe organy podatkowe oprócz tego mają możliwość przyznawać indywidualne ulgi w zakresie zobowiązań podatkowych. W przypadku istotnego interesu podatnika lub interesu publicznego możliwe jest:

1) Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty 

2) Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek 

3) Umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opiaty prolongacyjnej – dodaje Serwis Samorządowy PAP.

Więcej informacji na temat przewidzianych ulg przeczytamy w artykule: MF wyjaśnia, jakich ulg w podatkach lokalnych mogą udzielać samorządy w czasie epidemii.

Krzysztof A. Kluza

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button