Życie Miasta

Protest pod gliwickim zakładem Opla

Wczoraj, 12 września pod wjazdem na teren zakładu Stellanits Glwice odbył się protest pod hasłem – „PRACA DLA ŻYCIA, NIE ŻYCIE DLA PRACY”.  Związkowcy wraz z  pracownikami fabryki domagali się poprawienia warunków pracy, jednocześnie nie godząc się na wprowadzanie nowych regulaminów bez uzgodnień ze związkami zawodowymi.  Na miejscu pojawiło się około 500 osób.

Jak skrajnie antypracownicze, dezorganizujące życie i niebezpieczne dla zdrowia są zapisy wprowadzonych przez pracodawcę jednostronnie w naszym zakładzie (formalnie początkowo w PSA MP, zaś od stycznia 2022 – w Stellantis Gliwice) regulaminów pracy i wynagradzania zwracaliśmy uwagę już trzy lata temu. Dzisiaj każdy pracownik Stellantis Gliwice odczuwa to na własnej skórze. Ciągłe, praktycznie z dnia na dzień zmiany harmonogramów (rozkłady grafików) pracy, 10-godzinne dniówki i robocze soboty bez grosza dodatku, brak możliwość planowania życia rodzinnego – i to w tak podstawowych kwestiach, jak odebranie dziecka z przedszkola – oraz dojazdów do pracy w kilka osób (aby zaoszczędzić, w czasach drogiego paliwa i szalejącej inflacji) – to niestety nasza rzeczywistość. Którą po prostu trzeba pilnie zmienić.  – podkreśa OM. NSZZ Solidarność Stellanits Gliwice w swoim wpisie.

Pracownicy zakładu uskarżają się przede wszystkim na to, że nie są w stanie określić ile danego dnia spędzą w pracy, co może znacząco utrudniać ich życie osobiste. Wszystko to za sprawą zmian w regulaminie, dzięki którym przełożeni mogą zmieniać harmonogramy bez jakiejkolwiek konsultacji z pracownikami. Dzieje się to również bez zachowania odpowiedniego wyprzedzenia, ponieważ ma to miejsce z godziny na godzinę.

Sytuacja w fabryce miała pogorszyć się w momencie, kiedy Stellanits Gliwice rozpoczął produkcję samochodów dostawczych. Od tego momentu pracownicy mają czuć się niczym w „obozie pracy”. Tak mocne zdanie związkowców  wynikają z pełnego ich rozgoryczenia obecną sytuacją.

Przez nagłe zmiany w harmonogramie odpada również możliwość wspólnych dojazdów do pracy, co odciąża domowe budżety. Pracownicy dojeżdżali do fabryki jednym samochodem, lecz nie mają teraz pewności, kto o której godzinie będzie mógł jechać do domu. Co więcej elastyczność w kwestii ich dyspozycyjności nie jest w żaden sposób dodatkowo gratyfikowana.

Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Stellantis Gliwice wystąpiła w trybie sporu zbiorowego z żądaniami:
(1) ustalanie rozkładów (grafików, harmonogramów) czasu pracy obejmujących cały okres rozliczeniowy, czyli bez „wiszących” dni roboczych („od odrobienia” nie wiadomo kiedy) oraz wolnych (udzielonych, gdy pracodawcy będzie wygodnie);
(2) ustalenie czteromiesięcznych okresów rozliczeniowych czasu pracy, pokrywających się z rokiem kalendarzowym (tj. rozpoczynających się 1 stycznia, 1 maja oraz 1 września każdego roku);
(3) ustalenie niezmienności ogłoszonych pracownikom rozkładów (grafików, harmonogramów) w okresie ich obowiązywania;
(4) zagwarantowania pracownikom co najmniej dwóch wolnych weekendów (sobota – niedziela) w każdym miesiącu kalendarzowym, dodajmy znanych od początku okresu rozliczeniowego;
(5) ustalenie, że sześciodniowe tygodniowe rozkłady czasu pracy nie mogą być planowane w następujących po sobie tygodniach;
(6) ustalenie jako podstawowego 8-godzinnego dnia pracy pracowników produkcyjnych (pracownicy nie produkcyjni mają takie dniówki cały czas).

Analizując postulaty związkowców chcą by harmonogramy czasu pracy były przewidywalne i stałe, a dzień pracy co do zasady 8-godzinny. – Taka sytuacja bez wątpienia była wygodna dla pracodawcy, ale nie do przyjęcia dla pracowników naszego zakładu. Nie tylko niewiedzą oni kiedy i ile godzin maja pracować, a tym samym nie tylko nie mogą zaplanować życia rodzinnego i prywatnego, ale nawet należycie odpocząć. Gdyż – mówiąc obrazowo – nie da się w kwietniu wyspać na zapas, aby we wrześniu czy październiku pracować po 10 godzin przez sześć dni tygodniu.dodają pracownicy Stellantis Gliwice.

Film z protestu zawierający wypowiedzi pracowników zakładu znajdą Państwo TUTAJ.

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób, ludzie stoją i droga
fot. solidarnosc-opel.pl/ FB

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button