Polityka lokalna

Rady Dzielnic powołane bez wyborów

W tym roku ponowne wybory do Rad Dzielnic w Czechowicach, Ligocie Zabrskiej, Szobiszowicach i Wójtowej Wsi miały odbyć się 22 listopada, ale ze względu na liczbę kandydatów do nich nie doszło.

W trzech dzielnicach poprawnie złożono wystarczającą liczbę zgłoszeń, natomiast do Rady Dzielnicy w Czechowicach zgłoszono 12 kandydatów, (15 kandydatów to minimum aby doszło do powołania rady). W związku z tym Rada Dzielnicy Czechowice nie została wybrana. W pozostałych dzielnicach ostatecznie zgłosiło się po 15 kandydatów, część osób zarejestrowanych zrezygnowała z kandydowania, dzięki czemu nie było konieczne organizowanie wyborów. W Ligocie Zabrskiej, Szobiszowicach i Wójtowej Rady Dzielnicy powstały tam automatycznie 22 listopada.

Środowisko społeczników gliwickich poruszył fakt, iż swoją kandydaturę w wyborach do rady Wójtowa Wieś zgłosił aktualny… rzecznik Prezydenta Miasta Gliwice, Łukasz Oryszczak. Jego kandydatura zdziwiła mieszkańców, dotąd nie angażował się on w pracę rady, ani w rozwiązywanie problemów dzielnicy. Społecznicy zastanawiają się, czy w tej sytuacji nie pojawia się konflikt interesów. Czy rzecznik Prezydenta Miasta może jednocześnie reprezentować interesy mieszkańców, jak i prezydenta? W Wójtowej Wsi pojawiło się w ostatnich latach kilka sporów mieszkańców z Urzędem Miasta, między innymi w sprawie budowy zbiornika retencyjnego przy ulicy Słowackiego i na Wilczych Dołach, czy konflikt związany z forsowaną przez urząd wycinką drzew przy ul. Mickiewicza.

Rady Dzielnicy Wójtowa Wieś nie udało się wybrać ostatnim razem ze względu na braki formalne przy poprzednich wyborach. Mieszkańcy w zeszłym roku złożyli 375 wymaganych podpisów, ale jeden z nich był niepoprawny. Brak jednego głosu poparcia spowodował, że Rada Dzielnicy została nie została powołana.

Poniżej publikujemy skład nowo wybranych rad. Radnym serdecznie gratulujemy.

Za wybranych do Rady Dzielnicy Ligota Zabrska uznaje się następujących zarejestrowanych kandydatów: 

1. Dutkiewicz Bartłomiej 
2. Grabiec Marcin 
3. Grodzka Katarzyna 
4. Hereźniak—Mach Anna 
5. Łojewska Dorota 
6. Możdżeń Michał; 
7. Piaściński Krzysztof 
8. Pośpiech Łukasz 
9. Prusek Karol 
10. Raczyński Kacper 
11. Świduszek Beata 
12. Świtała Krzysztof 
13. Wójcik Aneta 
14. Wójcik Piotr 
15. Zemka Dawid

Za wybranych do Rady Dzielnicy Szobiszowice uznaje się następujących zarejestrowanych kandydatów:

1. Chruszcz Barbara 
2. Filipowska Małgorzata 
3. Gogoliński Piotr 
4. Kowińska Katarzyna 
5. Kowiński Jacek 
6. Krężel Katarzyna 
7. Moroń Teresa 
8. Prejzner Zdzisław Edward 
9. Pstraś Elżbieta 
10. Skoczek Teresa 
11. Tylutko Marta 
12. Tylutko Tomasz 
13. Urbaniak—Leśniak Magdalena 
14. Wawro-Szybiak Joanna 
15. Zieliński Tomasz

Za wybranych do Rady Dzielnicy Wójtowa Wieś uznaje się następujących zarejestrowanych kandydatów: 

1. Harazim Adam 
2. Kostowski Wojciech 
3. Krząkała Marek 
4. Lubowski Zbigniew 
5. Łyda Maria 
6. Malitowski Jerzy 
7. Nowak Mariola 
8. Oryszczak Łukasz 
9. Puszcz Paulina 
10. Swoszowska Justyna 
11. Szewczyk Michał 
12. Szklanny Łukasz 
13. Wajda Anna 
14. Warzecha Bogumiła 
15. Zuber—Stoncel Agnieszka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button