Finanse

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Ile rzeczywiście dostały Gliwice?

W mediach nie brakuje krytyki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Główny zarzut dotyczy braku przejrzystości procesu przyznawania samorządom dofinansowań. Część gmin skarży się, że są pomijane ze względów politycznych. Ile z RFIL otrzymały Gliwice?

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Program spotkał się z bardzo dużą krytyką. Głównym zarzutem kierowanym w stronę rządu jest brak przejrzystych zasad przyznawania dofinansowania. O tym kto otrzyma wsparcie decyduje jednoosobowo Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii powołanej przez komisji.

Zdecydowanie brakuje tu obiektywnych kryteriów oceny wniosków. Taki sposób rozdzielania publicznych środków musi budzić zastrzeżenia. Gminy, które nie otrzymają dofinansowania zawsze będą się czuły pokrzywdzone, inne oskarżane będą o faworyzowanie przez rząd. I tak się rzeczywiście stało. Właśnie rozstrzygnięty został kolejny nabór wniosków do RFIL, w sprawie poprzedniego Związek Miast Polskich zapowiedział złożenie pozwu przeciwko Rządowi RP.

Tak jak pierwsza transza środków była dość jasno podzielona według algorytmu, tak druga była ewidentnie, według strony samorządowej, według algorytmu politycznego. Obawiamy się, że jeżeli trzecią transzę znowu państwo podzielicie według niejasnych kryteriów, (…) to znowu będziemy mieli przykry zgrzyt” – zaznaczył w wypowiedzi dla PAP prezydent Sopotu.

W pierwszym naborze (w lecie 2020 roku) środki rozdano według ustalonego wcześniej algorytmu. Drugi nabór (jesienią 2020 roku) miał charakter konkursowy. Miasto Gliwice otrzymało w ramach RFIL prawie 43 mln zł. Na co? Oto lista dofinansowanych projektów:

Nazwa zadaniaKwota dofinansowaniaCałkowita wartość inwestycji 
Zarząd Dróg Miejskich16 885 777,9186 218 524,06
Budowa południowej części obwodnicy miasta od ul. Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej9 233 816,2471 934 329,34
Przebudowa ulic i chodników w istniejącym pasie drogowym2 701 507,584 072 154,83
Budowa ul. Kozłowskiej1 350 209,935 042 385,12
Budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka2 201 317,422 474 379,42
Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą1 398 926,742 695 275,35
Wydział Inwestycji i Remontów726 587,76735 470,91
Budowa budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego726 587,76735 470,91
Wydział Usług Komunalnych4 700 000,006 832 299,12
Budowa trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od stacji Trynek do granic miasta4 700 000,006 832 299,12
Jednostki Oświaty i Wychowania11 521 643,2929 884 344,05
Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów193 350,00859 788,98
Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 – modernizacja obiektów450 000,00464 665,08
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 ul. S. Okrzei 16 – budowa budynku przedszkola 5 083 000,0011 334 928,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 ul. J. Śliwki 8 – modernizacja obiektów300 000,00362 747,11
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów350 000,00671 546,08
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. Syriusza 30 – modernizacja obiektów200 000,00401 482,67
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34 – przebudowa sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej300 000,003 850 579,00
V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych Wałów 29 – kompleksowa adaptacja i modernizacja sal, pomieszczeń oraz korytarzy wraz z windą1 445 293,292 408 605,13
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. Lipowa 29 – rozbudowa budynku szkoły o część przedszkolną2 000 000,006 148 782,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. Obrońców Pokoju 4 – modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przedszkola1 200 000,003 381 220,00
Miejski Zarząd Usług Komunalnych3 168 392,558 520 422,70
Modernizacja Hali widowiskowo-sportowej “Sośnica”3 168 392,558 520 422,70
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej5 989 490,1530 450 942,09
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – I989 490,1515 451 003,77
Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych miasta Gliwice – II1 500 000,008 952 752,52
Modernizacja obiektów zasobu komunalnego3 500 000,006 047 185,80

W trzecim naborze Gliwice złożyły trzy wnioski, niestety żaden z nich nie otrzymał dofinansowania. Łączny koszt zgłoszonych inwestycji to prawie 82 mln zł, miasto wnioskowało o dofinansowanie w wysokości 67 mln zł. Możemy tylko spekulować dlaczego wnioski nie zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję oceniającą. Z prośbą o odpowiedź na to pytanie zwróciliśmy się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Otrzymaną odpowiedź opublikujemy na łamach gliwiceodnowa.pl

Oto odrzucone projekty zgłoszone w ostatnim naborze przez gliwicki urząd:

  1. Rozbudowa centrum przesiadkowego po pd. stronie dworca. Koszt inwestycji 6 148 782 zł;
  2. Adaptacja i modernizacja budynków byłego gimnazjum przy ul. Ziemowita 12 w Gliwicach na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia. Koszt inwestycji 52 632 654 zł;
  3. Rozbudowa budynku szkoły przy ul. Lipowej 29 w Gliwicach. Koszt inwestycji 22 853 489 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button