Media lokalnePolityka lokalna

Śląska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości

25 lutego 2022 roku poznaliśmy skład Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości, której nadrzędnym celem będzie wdrożenie rozwiązań Przemysłu 4.0 w województwie śląskim.

Uroczysta inauguracja odbyła się w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, przy ulicy Opolskiej 15. Punktualnie o godzinie 12.00 wręczone zostały akty powołania dla członków nowo powstałego podmiotu. W ich gronie znaleźli się m.in. lokalni przedsiębiorcy, naukowcy czy samorządowcy, znający lokalny rynek, a przede wszystkim zaś rozumiejący potrzeby i problemy miejscowych przedsiębiorców. 

W skład nowo powstałej Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości wchodzą m.in. Piotr Czarnojańczyk – Prezes Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Zagłębie, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej, Artur Kozłowski – Dyrektor Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Łukasz Oprawski – Prezes Śląskiego Funduszu Rozwoju, Jan Lesiak – Dyrektor Centrum Innowacji Silesia (CIS).

Śląska Regionalna Rada Przemysłu Przyszłości to kolejne już forum na mapie Polski, które służyć ma szeroko pojętej transformacji produkcji przemysłowej całego regionu, a w dalszej perspektywie również kraju. Rady tworzone są z inicjatywy fundacji Skarbu Państwa – Platformy Przemysłu Przyszłości, pierwsza z nich rozpoczęła swoją działalność w województwie wielkopolskim, teraz przyszła kolej na Śląsk. 

Ich zadaniem będzie przede wszystkim adaptacja rządowych i samorządowych rozwiązań dotyczących polityki przemysłowej. Wspomóc mają również badania organizowane przez Platformę Przemysłu Przyszłości na lokalnym terenie, a także integrację podmiotów z Regionu. Jednym z istotnych filarów tej współpracy, mają być przedsięwzięcia podjęte przy zaangażowaniu Hub Innowacji Cyfrowych (punktów kontaktowych wspierających regionalny ekosystem informacji). 

Prezydium Śląskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości zostało powołane przez zarząd Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, w jego skład wchodzi:

  • Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, jako przewodniczący,
  • Janusz Michałek –  Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A, jako wiceprzewodniczący,
  • Petros Tovmasyan -Prezes Klastra Innowacji Społecznych, jako członek Prezydium. 

Po części inauguracyjnej, swoje wystąpienie przedstawił Robert Kłosowski, członek zarządu Platformy Przemysłu Przyszłości, który zwrócił uwagę na cel samej PPP:

Platforma Przemysłu Przyszłości jest fundacją Skarbu Państwa, która została założona na mocy ustawy z 17 stycznia 2019 roku. Naszym celem nadrzędnym jest wspieranie sektora MŚP. Zmierzamy do tego, aby różnica pomiędzy wielkimi koncernami zagranicznymi, działającymi w Polsce, a małymi i średnimi przedsiębiorcami najczęściej z wyłącznie polskim kapitałem, nie była tak odczuwalna jak obecnie. 

Z kolei Tomasz Zjawniony, przewodniczący Rady, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej, podkreślił potrzebę wspólnego działania:

Platforma Przemysłu Przyszłości to organizacja, która nie będzie funkcjonowała jak duże konstrukcje administracyjne. (…) Chcemy wykorzystać potencjał nie tylko samej platformy, ale przede wszystkim naszą wewnętrzną siłę – przy połączeniu tych kompetencji powstanie coś wyjątkowego i opłacalnego biznesowo. Wszyscy kładziemy duży nacisk i wielką nadzieję na to, że to się uda.

Powstała Rada funkcjonować będzie w formie posiedzeń, udział w jej pracach ma być oparty na zasadzie wolontariatu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button