WideoŻycie Miasta

Śląskie Lokalnie 2020 – podsumowanie konkursu grantowego

Klaster Innowacji Społecznych z Gliwic przekazał 600 000 zł na mikroprojekty społeczne. Dotacje trafiły do 123 grup i organizacji z województwa śląskiego.

O konkursie zrealizowanym w 2020 roku opowiedziała Paulina Zalewska, koordynatorka projektu:

Celem “Śląskie Lokalnie 2020” jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego poprzez konkurs grantowy. Dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wsparliśmy 123 grantobiorców, 64 grupy nieformalne, 59 organizacji i tysiące osób, przekazując 600 000 złotych na realizację mikroprojektów społecznych i rozwój instytucjonalny organizacji. 

Bez wątpienia była to rekordowa edycja pod względem ilości złożonych wniosków. Podczas naboru do systemu wpłynęło 864 wniosków, a aż 600 zostało ostatecznie złożonych.

W tej edycji wyróżniliśmy 10 dobrych praktyk praz nagrodziliśmy 3 najlepsze projekty. O wszystkich projektach realizowanych pod naszą opieką przeczytasz na naszym profilu na Facebooku – Śląskie Lokalnie, gdzie publikujemy cykl postów przedstawiających zorganizowane działania. 

Zobaczcie wideo podsumowujące konkurs Śląskie Lokalnie 2020 przygotowane przez zespół Klastra Innowacji Społecznych.

Sporo projektów zostało zrealizowanych w Gliwicach:

1. “Ławnik- sędzia społeczny” – projekt Stowarzyszenia Ławników Polskich. Celem projektu było pogłębienie wiedzy i umiejętności grupy obywateli pełniących społeczne role ławników sądów powszechnych. Zorganizowano merytoryczne spotkania szkoleniowe dla ławników sądów powszechnych woj. śląskiego. W działaniach wzięło udział 185 osób. Szkolenia przeprowadzono w Gliwicach, Mikołowie, Leboszowicach i Dąbrowie Górniczej.
2. “Forum Rad Dzielnic (FRD)” – projekt grupy nieformalnej ENERGIA. Inicjatywa polegała na stworzeniu przestrzeni do wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i wspólnego podnoszenia kompetencji Radnych Rad Dzielnicy. W czasie trwania projektu zorganizowano 15 spotkań w Radach Dzielnic, na której przedstawiono ideę powołania FRD. 

3. “Wikingowie do szkoły!” – projekt Stowarzyszenia Utgard. Utgard to grupa rekonstrukcji historycznej, odtwarzająca kulturę materialną, wojskowość oraz życie codzienne mieszkańców Norwegii z okresu wypraw wikingów. Członkowie stowarzyszenia  podnieśli swoje kompetencje w zakresie koszykarstwa, kowalstwa, wychowawcy wypoczynku, instruktora łucznictwa. 

4. “Zakręcone Tancereczki – Przygotowanie do pokazu tańca na wózkach podczas meczu koszykówki” – projekt Zakręcone Tancereczki. Osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku doświadczają wielu barier, są ograniczane w sferze fizycznej, ale przede wszystkim psychicznej. Występujące problemy z integracją z pełnosprawnymi rówieśnikami są niejednokrotnie przyczyną zaniżonej samooceny i poczucia wyobcowania. Poprzez cykl zajęć treningowych tańca na wózku, projekt pomógł także w usprawnieniu ruchowym dziewczyn, a występ przed dużą publicznością dodał pewności siebie. Po zakończeniu treningów uczestniczki wzięły udział w XXII Mistrzostwach Polski w Tańcu Towarzyskim na wózkach w Łomiankach, skąd przywiozły złote i srebrne medale, zdobywając I miejsce w kategorii Super Debiut, I miejsce w kategorii Freestyle oraz II miejsce w kategorii Duo.

5. “Fabryka Umiejętności”- projekt Fundacji Fabryka Możliwości. Fundacja Fabryka Możliwości została założona, by działać na rzecz dzieci i młodzieży, a także ich rodzin. Celem Fundacji są między innymi działania w zakresie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wspomagania rozwoju społeczności lokalnej, działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przeprowadzono trzy zajęcia terapeutyczne TUS dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu z defaworyzowanych dzielnic Gliwic. 

6. “Stefa komfortu dla dzieci niepełnosprawnych” – grupa nieformalna Belfrzy z Sikornika . Grupę nieformalną stanowią pracownicy zespołu szkół z oddziałami integracyjnymi. Celem było wsparcie dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole z oddziałami integracyjnymi w Gliwicach. Stworzono w szkole strefę odpoczynku i wyciszenia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Strefa mieści się w osobnej sali specjalnie do tego przystosowanej. Pomieszczenie jest pozbawione barier utrudniających funkcjonowanie dzieciom z niepełnosprawnością ruchową, wadami słuchu i wzroku. 

7. “Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu u dzieci i młodzieży” – Stowarzyszenie Poklikani. Stowarzyszenie “Poklikani” jest stowarzyszeniem, które narodziło się ze zwykłego projektu społecznego. Naszym celem jest walka z wykluczeniem cyfrowym u dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych, świetlic środowiskowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz klas integracyjnych. Przeprowadzono 12 warsztatów dla 179 osób w wieku od 10 do 19 lat – uczniowie szkół podstawowych, liceum a także studenci pierwszego roku. Zajęcia przedstawiały podstawy algorytmiki oraz podstawy programowania w języku C++ i/lub w aplikacji Scratch.

8. “Bezpieczeństwo i aktywność seniorów oraz osób potrzebujących zmian w życiu.” – Fundacja Seniorlive Projekt miał na celu zwiększenie aktywności seniorów w życiu społecznym. Zrealizowano kurs m.in. z podstaw języka angielskiego, szydełkowania, oraz obsługi komputera i Internetu. Przeprowadzono wykłady z praw konsumenta, indywidualne porady prawne. Zwiększono aktywność grupy wiekowej po 60 roku życia poprzez trening pamięci seniorów, w czasie którego osoby starsze mogły ćwiczyć twórcze myślenie, rozwiązywać krzyżówki, łamigłówki. Zagwarantowaliśmy dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej zarówno rodzinom zagrożonym wykluczeniem jak i seniorom. 

9. Nastaw ucho – grajmy razem” – Nastaw Ucho Grupa “Nastaw Ucho” powstała z inicjatywy muzyków i animatorów. Grupa otrzymała dofinansowanie FIO Śląskie Lokalnie w 2017r. oraz w 2019r. i nieprzerwanie do dnia dzisiejszego działa na terenie Śląska. Celem projektu było wzmocnienie potencjału oraz współpracy pomiędzy muzykami działającymi na Śląsku. Zorganizowano transmisję online koncertu – jako temat przewodni koncertu wybrana została twórczość artystów tworzących tzw. CLUB 27. Zaangażowano 29 muzyków, zagrano 21 utworów. Transmisja z koncertu jest zapisana i możliwa do obejrzenia na profilu “Nastaw Ucho” na Facebooku.  

10. “Sawanci” – Fundacja SawaciOsoby kierujące organizacją to matki kilkuletnich dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Doskonale znają problemy odbiorców działań – zarówno dzieci jak i ich otoczenia. Mają również bardzo dobre rozeznanie rynku usług kierowanych w ich stronę i właśnie z uwagi na to, że jest ona uboga i nie spełnia oczekiwań grupy docelowej, postanowiły założyć Fundację, która swoimi działaniami wypełni tę lukę. Głównym celem organizacji jest stworzenie niepublicznej szkoły podstawowej terapeutycznej dedykowanej dzieciom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, jednak równie ważnym obszarem działań, jest pomoc w problemach, z którymi mierzą się rodziny dzieci dotkniętych niepełnosprawnością. Realizacja projektu pozwoliła na sprawniejszą pracę w Fundacji, zwiększenia liczby odbiorców działań oraz pozyskanie nowych partnerów. Zorganizowano warsztaty “Dzielna mama”. Był to pierwszy warsztat z tego cyklu dedykowany mamom dzieci niepełnosprawnych. Miał na celu wsparcie kobiet/matek w codziennym życiu. Warsztaty wzbogaciły fundację o doświadczenie w organizowaniu spotkań z rodzicami/opiekunami osób niepełnosprawnych, jak również powiększyły grono sympatyków fundacji. 

Publikujemy także listę wyróżnionych projektów:

Kadr z filmu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button