Życie Miasta

„Superada” – spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych w Lędzinach

W minioną sobotę na terenie miasta Lędziny zorganizowane zostało spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie tego miasta. Było to pierwsze z 20 spotkań jakie zostaną zorganizowane na terenie województwa śląskiego w ramach inicjatywy „Superada”, która realizowana jest przez Fundację Instytutu Inicjatyw im. Waleriana Pańki.

– Celem   spotkania   było   przede   wszystkim   przybliżenie   uczestnikom   słabo   znanego   tematu   Rad Działalności   Pożytku   Publicznego,   jak   również   wsparcie   środowiska   lokalnych  organizacji pozarządowych oraz zapewnienie pomocy w zakresie tworzenia i funkcjonowania wspomnianych rad. W spotkaniu udział wzięli członkowie lędzińskich organizacji pozarządowych, społecznicy, osoby zaangażowane w życie miasta oraz przedstawiciele lokalnych władz. Uczestnicy mieli okazję nie tylko zapoznać się z tematem Rad Działalności Pożytku Publicznego, ale także nawiązać nowe kontakty i porozmawiać o sytuacji i problemach organizacji III sektora w swoim mieście. Owocem wspólnych rozmów było wiele pomysłów i deklaracji, które z pomocą organizatorów spotkania w najbliższym czasie będą wdrażane w życie. – przekazują organizatorzy.

Kolejne spotkanie w ramach „Superady” odbędzie się już 16 lipca w Bieruniu i podczas niego również odbędą się wspólne dyskusje na temat wzmocnienia udziału organizacji pozarządowych w procesie ich powoływania i wsparcia w zakresie bieżącego funkcjonowania. Do udziału zapraszane są przede wszystkim organizacje społeczne działające na terenie województwa śląskiego zainteresowane nawiązaniem współpracy z innymi stowarzyszeniami, by jeszcze mocniej zaangażować się w życie lokalnych społeczności.

Więcej informacji odnośnie „Superady” znajdą Państwo na ich stronie internetowej:  https://instytutpanki.pl/superada/?fs=e&s=cl . Warto podkreślić, że projekt finansowany jest   przez   Narodowy   Instytut   Wolności   –   Centrum   Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button