Polityka lokalna

Ulica św. Marka — wycinka drzew w sezonie lęgowym

W marcu bieżącego roku złożono wniosek o wycięcie czterech klonów zwyczajnych na ulicy św. Marka. Na wycinkę wyrażono zgodę, stwierdzono bowiem, zły stan roślin. Według uzyskanych informacji dziś rozpoczęła się wycinka.

Uznaje się, że okres lęgowy trwa od 1 marca do 15 października, gdyż w tym właśnie czasie większość ptaków buduje gniazda, wysiaduje jaja i opiekuje się pisklętami. Często można znaleźć wiele nie do końca prawdziwych informacji mówiących, że w okresie lęgowym kategorycznie zabrania się wycinki drzew.

Drzewa i krzewy można usuwać, jednak należy skontrolować, czy dana roślina nie jest zamieszkana. Celowe straszenie ptaków w okresie lęgowym, uszkodzenie, niszczenie lub usuwanie ich gniazd, także właśnie przez wycięcie drzewa, które zamieszkują, jest wykroczeniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. Nawet w przypadku, gdy drzewo jest zasiedlone, gdy prace muszą zostać wykonane w okresie od 1 marca do 15 października, da się dokonać wycinki. Należy uzyskać dodatkowe zezwolenie na wycięcie takiego drzewa od regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach otrzymuje w sezonie ponad 2 000 takich zgłoszeń z całego województwa.

Taką zgodę uzyskało Miasto w przypadku wycinki klonów przy ulicy św. Marka w Gliwicach. Usunięte zostaną 4 drzewa, których obwody pnia nie przekraczają 100 cm. Wycinane rośliny to klony, podczas analizy uznano, że ich stan jest zły, a rośliny gniją. W miejsce wycinanych klonów planowane są nowe nasadzenia w tej samej ilości.

Ważne jest natomiast, że bez względu na porę roku obowiązuje ochrona gatunków chronionych. Podobne regulacje odnoszą się w stosunku do wszystkich gatunków chronionych, obowiązują zakazy dotyczące m.in. niszczenia siedlisk lub ostoi będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, żerowania, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd i umyślnego straszenia zwierząt.

Ada Duda


Tylko 1 na 400 czytających ten artykuł wspiera Gliwice OdNowa finansowo. Wyobraź sobie, co moglibyśmy osiągnąć, gdyby było nas 10 x więcej… Ten tekst powstał dzięki finansowaniu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Nasz projekt dobiega końca. Jeśli chcesz umożliwić nam funkcjonowanie w 2022 roku, wesprzyj portal wpłatą na cele statutowe. Możesz zrobić to za pomocą szybkich płatności internetowych za pośrednictwem naszej strony:  https://gliwiceodnowa.pl/wesprzyjnas/. Dziękujemy za każdą przekazaną kwotę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button