Polityka lokalna

Miasto chce wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego

Władze Gliwic mają wątpliwości co do prawidłowej wykładni przepisów podatkowych. W związku z powyższym planują wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów z Konstytucją oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.

W najbliższy czwartek ostatnia w tym roku sesja Rady Miasta Gliwice. Bardzo ważna, bo tzw. budżetowa – radni będą głosować nad przyszłorocznym budżetem. Obok budżetu na sesję wpłynęły także inne ważne projekty uchwał. Dwa z nich dotyczą wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie:

  • Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego.
  • Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Europejską Kartą Samorządu Lokalnego

Oto jak wnioskodawca uzasadnia wnioski:

Co ciekawe, Prezydent wskazał w projekcie uchwały firmę, której będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania Miasta przed Trybunałem Konstytucyjnym. Wskazany podmiot to “Radca prawny Lesław Mazur z Kancelarii Radcy Prawnego oraz z Thedy & Partners Sp. z o.o.”.

Firma Thedy & Partners pojawiała się “na liście płac” urzędu wielokrotnie. Ostatni raz w tym miesiącu, w związku ze zleceniem “prowadzenie zastępstwa procesowego w zakresie: złożenia skargi konstytucyjnej lub wniosku z art. 188 Konstytucji RP, opodatkowania opłat za gospodarowanie odpadami.” Koszt zlecenia: 70,5 tys. zł.

W roku poprzednim kancelaria zgarnęła zlecenia za 187,5 tys. zł. Urząd zlecał kancelarii doradztwo podatkowe związane między innymi z Areną Gliwice, Zachodnią Bramą Metropolii, gospodarowaniem odpadami komunalnymi, podatkiem dochodowym i VAT, podatkami lokalnymi.

Aktualnie obowiązuje także umowa zawarta przez urząd na obsługę prawną Kierownictwa Miasta, Przewodniczącego Rady Miasta oraz Biura Prezydenta Miasta zawartą z kancelarią Puchała, Wróbel, Krupa, Polifke Kancelaria Radców Prawnych na kwotę 52 767 zł.

Wygląda na to, iż za zastępstwo procesowe w związku ze skargą do Trybunału Konstytucyjnego znów zapłaci gliwicki podatnik. Dlaczego nas to dziwi? Sprawa ma charakter generalny i nie dotyczy jedynie naszego samorządu. Wydaje się naturalne, by koszt obsługi procesowej poniósł np. Związek Miast Polskich, którego prezesem jest Zygmunt Frankiewicz, były prezydent Gliwic.

Chętnie o sprawie dowiedzielibyśmy się więcej, próżno jednak szukać tekstu na ten temat w komunikatach prasowych urzędu (10 grudnia wydano najnowszy numer Miejskiego Serwisu Informacyjnego).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button