AnalizyŻycie Miasta

Bumar-Łabędy odpowiada na oskarżenia

W ostatnich dniach temat zanieczyszczenia Odry jest na ustach całej Polski. Podczas trwających czynności wyjaśniających tę ogromną ekologiczną tragedię brane pod uwagę są różne tropy. Jeden z nich padł na Kanał Gliwicki, w którym już w marcu pojawiły się śnięte ryby. Medialne spekulacje wskazują winnych, a jedna z nich poprowadziła do gliwickich Zakładów Mechanicznych „BUMAR- ŁABĘDY” S.A. Spółka postanowiła odnieść się do oskarżeń w obszernym oświadczeniu.

W swoim oświadczeniu Bumar jasno wskazuje, że doniesienia jakoby to ich zakład był winny zanieczyszczeniu Kanału Gliwickiego, a w konsekwencji łączącej się z nim Odry są całkowiecie bezpodstawne i nieuprawnione.  Jednocześnie Bumar odniósł się do doniesień odpowiadających na to, iż kontrola w Spółce odbyła się pod koniec lipca, a nie już w marcu, kiedy to pojawiły się pierwsze śnięte ryby.

Jakie jednak argumenty pojawiły się w samym oświadczeniu?

– W odpowiedzi na bezpodstawne i nieuprawnione spekulacje medialne pojawiające się w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej informujemy, że Zakłady Mechaniczne „BUMARŁABĘDY” S.A. jako przedsiębiorstwo o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów, a działalność spółki jest stale kontrolowana także pod względem parametrów oddawanych ścieków. Na bieżąco weryfikowane są wszystkie wymogi ujęte w decyzjach środowiskowych wydanych przez odpowiednie organy administracyjne, zwłaszcza dotyczące oddziaływania na środowisko.czytamy w treści oświadczenia.

Bumar wskazuje również, że z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności nie odprowadza do ścieków substancji, ani żadnych związków chemicznych, które mogłyby spowodować masowe zatrucie Kanału Gliwickiego i Odry. Wytworzone przez Spółkę ścieki mają być poddawane oczyszczeniu zgodnie z wymogami środowiskowymi i dostępną technologią. Dodatkowo są one poddawane regularnym rutynowym kontrolom, a pobrane próbki badane są przez niezależne akredytowane laboratoria. Zarząd Bumar- Łabędy zapewnia, iż w systematycznie pobieranych próbkach nie wskazano zanieczyszczeń.

– Z uwagi na obecną sytuację związaną z zanieczyszczeniem rzeki Odry we wszystkich podmiotach gospodarczych prowadzących działalność w jej dorzeczach Inspektoraty Ochrony Środowiska zleciły kontrole doraźne. Kontrola została zlecona również na terenie Zakładów Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. i jest prowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Kontroli podlegają wszystkie posiadane przez Spółkę instalacje takie jak: Osadniki Mechaniczno-Technologiczne oraz Oczyszczalnia Ścieków Sanitarnych.czytamy dalej w oświadczeniu.

Przewidywany czas zakończenia kontroli to koniec sierpnia tego roku, jednakże Bumar zapewnia, że cząstkowe wyniki badań nie wskazały żadnych uchybień. Zarząd Spółki zapowiada również stanowcze kroki prawne w stosunku do osób i podmiotów, które podawały informacje naruszające dobre imię zakładu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button