Życie Miasta

Cudzoziemcy na Śląsku

Województwo śląskie należy do jednego, z najchętniej wybieranych obszarów dla  osiedlania się cudzoziemców. Zmiana miejsca zamieszkania wiąże się jednak z wieloma problemami, z którymi muszą się zmierzyć przyjezdni.

Z danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców wynika, że w 2019 roku, na jego terenie przyznano około 40 tysięcy pozwoleń na pracę, z czego 27 tysięcy osób zdecydowało się na stały pobyt w Polsce. Według informacji z tego roku w województwie śląskim o prawie 4,9 tys. osób zmniejszyła się liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych. Obecnie jest ich ponad 55 tysięcy, gdy jeszcze pod koniec lutego było ich blisko 60 tys. osób.

W jaki sposób wspierać adaptację przyjezdnych? – w odpowiedzi na te potrzeby działa projekt Silesian Multicultural Center.

Od kilku lat, Polska plasuje się w czołówce państw unijnych pod względem liczby imigrantów spoza krajów wspólnoty. Według analizy GUS z końca 2019 roku największą część przyjezdnych stanowili obywatele Ukrainy — prawie 65% spośród wszystkich cudzoziemców mieszkających na terenie Polski, których liczba szacowana jest na 2 106 101 osób. Warto zaznaczyć, że powyższe statystyki zostały uznane za ich autorów, jako „eksperymentalne i nieostateczne”, a więc zostały obciążone pewnym marginesem błędu.

Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej stworzyły raport pt: „Fundusze europejskie i ich rola we wspieraniu integracji cudzoziemców w Polsce”. Zwrócono w nim uwagę na problemy, z którymi najczęściej borykają się cudzoziemcy. Wśród nich wyodrębniono takie kwestie jak: nieznajomość przepisów polskiego prawa oraz procedur administracyjnych, a także trudności integracyjne spowodowane barierą językową i kulturowa.

Cykliczny napływ cudzoziemców, a przy tym ograniczone formy wsparcia wpływają na pogłębianie się problemów.

W odpowiedzi na te trudności i płynące z nich zagrożenia, na terenie województwa śląskiego powstał projekt pod nazwą Silesian Multicultural Center, realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy (finansowany z Funduszy EOG). W ramach projektu został utworzony Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców, funkcjonujący na terenie Katowic, Gliwic, Zawiercia, Rudy Śląskiej, Zabrza, Piekar Śląskich, Toszka oraz Tarnowskich Gór. W ramach działań Ośrodka wsparcie zapewnią specjaliści z zakresu prawa, psychologii, doradztwa oraz tłumaczenia, których głównym celem jest pomoc w zakresie legalizacji pobytu oraz poprawy sytuacji prawnej i pracowniczej przyjezdnych. W ramach projektu została uruchomiona bezpłatna infolinia, gwarantująca natychmiastowe wsparcie. Z kolei planowane cykle szkoleniowe obejmą tematykę praw pracowniczych oraz szkolenia przyszłych “self – adwokatów”.

Celem projektu jest poprawa sytuacji cudzoziemców na polskim rynku pracy poprzez wzrost ich samodzielności ekonomicznej i społecznej. W efekcie, działania podjęte przez Ośrodek mają pomóc osobom przyjezdnym aklimatyzację i rozpoczęcie życia w nowym państwie.

Więcej informacji na temat projektu Silesian Multicultural Center znajdą Państwo na stronie: http://www.centrumcudzoziemcow.com/

e-mail: smc@klaster.org.pl 


Ten tekst powstał dzięki finansowaniu z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Nasz projekt dobiega końca. Jeśli chcesz umożliwić nam funkcjonowanie w 2022 roku, wesprzyj portal wpłatą na cele statutowe. Możesz zrobić to za pomocą szybkich płatności internetowych za pośrednictwem naszej strony:  https://gliwiceodnowa.pl/wesprzyjnas/. Dziękujemy za każdą przekazaną kwotę!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button