Życie Miasta

Sekretarz Stanu KPRM w rozmowie z młodzieżą

12 grudnia 2020 roku podczas spotkania ramach Akademii Liderów Dyplomacji organizowanej przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Katowicach, doszło do dyskusji młodzieży z Piotrem Mazurkiem – sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

Debata obfitowała w wiele interesujących wątków. Na spotkaniu poruszony został temat działań podejmowanych w ramach funkcji Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej oraz o wsparciu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Piotr Mazurek wspomniał o powołaniu Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, czyli podmiotu, który jest organem opiniodawczo-doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Głównymi zadaniami Rady są m.in. wyrażanie opinii o projektach aktów prawnych oraz programach rządowych w zakresie dotyczącym młodego pokolenia oraz inicjowanie i wspieranie działań na rzecz zwiększania poziomu partycypacji obywatelskiej młodych ludzi w Polsce.

Sekretarz wspomniał o wielu problemach, z którymi obecnie zmaga się młodzież. Z tego powodu wspominał o potrzebie odnowienia strategii rządowej dotyczącej polityki młodzieżowej. Celem takich zabiegów miałoby być stworzenie konsultacji społecznych, które pomogą zdiagnozować najważniejsze problemy, przed którymi stoi dzisiejsza młodzież.

Pozostałe inicjatywy rządu poruszane w debacie to:

  • tworzenie instytucji doradczych przy instytucjach publicznych;
  • wspieranie młodzieżowych rad przy jednostkach samorządu terytorialnego;
  • pomoc w procedowaniu inicjatyw lokalnych przez młodzież;
  • angażowanie młodzieży w sprawy publiczne;
  • wsparcie organizacji pozarządowych poprzez uproszczenie procedur wnioskowania o środki publiczne przy jednoczesnym wyrównywaniu dysproporcji przy rozdzielaniu środków.

Piotr Mazurek wspominał także o Programie Rozwoju Organizacji Obywatelskich. PROO to program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu, będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych. (Więcej: www.niw.gov.pl).

Przewiduje on różnorodne, dopasowane do potrzeb sektora pozarządowego formy wsparcia. Granty będzie można uzyskać zarówno na realizację wieloletniej strategii rozwoju organizacji, budowę kapitału żelaznego, ale także np. na zaspokojenie nagłych potrzeb w sytuacjach awaryjnych. W ramach Programu będą uruchamiane konkursy dla mediów obywatelskich, organizacji strażniczych, think tanków.

Link do całej rozmowy TUTAJ

Adrian Misiak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button