Komisje RM

Nowy program osłonowy dla gliwiczan

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Gliwice z dnia 15.02.2021 r.

W poniedziałkowego posiedzenia komisja głównie opiniowała projekty uchwał, które przyjęte mają być na czwartkowej sesji Rady Miasta Gliwice. Ciekawsze punkty posiedzenia:

  1. Nowelizacja uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Gliwice. W związku z uchyleniem przez wojewodę poprzedniej uchwały radni proszeni będą na sesji o przyjęcie poprawionego druku. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie.
  2. Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie miasta Gliwice. Radni pozytywnie zaopiniowali projekt, nie obyło się jednak bez głosów (radny Tylutko) iż przedsiębiorcy powinni zostać zwolnieni z całorocznej opłaty (9 minuta nagrania). Na propozycję tę odpowiedział wiceprezydent Mariusz Śpiewok: “Życzę przedsiębiorcom aby było ich stać na to, żeby kolejne raty nie były dla nich żadnym obciążeniem”. Jeśli w dalszej części roku nie będzie możliwa działalność gastronomiczna, rozważona zostanie możliwość zwolnienia z kolejnej części opłat.
  3. Projekt uchwały w sprawie opracowania Strategii Miasta Gliwice 2040. Prezydent zaprosił na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta, gdzie projekt omawiany będzie szczegółowo. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt.
  4. Gliwicka Inicjatywa Lokalna – miasto przymierza się do zmiany regulaminu tego mechanizmu. “Pierwszy rok funkcjonowania uchwały pokazał jej niedoskonałości” – wiceprezydent Śpiewok. Choć nie omówiono szczegółów proponowanych zmian, komisja pozytywnie zaopiniowała aktualizację regulaminu.
  5. Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji gliwickiej. Istnieje konieczność podjęcia uchwały w tej sprawie, gdyż poprzednie akty prawne straciły moc obowiązującą. Komisja pozytywnie zaopiniowała dokument.
  6. Uchwała w sprawie nadania skwerowi pod radiostacją nazwy imienia Franciszka Honioka. Radny Kleczka zwrócił uwagę (21:50 minuta nagrania), że wcześniej komisja nie opiniowała druków dot. nazewnictwa ulic i skwerów. Rodzi to precedens, w skutek którego komisja będzie musiała opiniować wszystkie tego typu druki. Z pomysłem nadania nazwy temu skwerowi wystąpił dyr. Muzeum w Gliwicach Grzegorz Krawczyk. Projekt został zaopiniowany pozytywnie.
  7. Zgoda na sprzedaż kompleksu działek w Ligocie Zabrskiej o wartości przekraczającej 1 mln zł (25 minuta nagrania). Jak dowiadujemy się dzięki pytaniu radnego Goliszewskiego, z wnioskiem o przeznaczenie działki na sprzedaż wystąpił potencjalny kupiec. Tereny mają być przeznaczone pod działalność usługową. Radny Chmielewski poprosił o poprawę literówki w uzasadnieniu uchwały aby “radny Kleczka nie powtórzył zwrotu z komisji budżetowej, że dokument jest pisany niechlujnie, na kolanie i z błędami.” Jak widać tli się pewien niezagaszony konflikt między radnymi. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie.
  8. Przyjęcie “programu osłonowego” dla osób zmieniających źródło ogrzewania mieszkania na ekologiczne (46:30 min.) Szczegóły nowego programu przedstawiła wiceprezydent Aleksandra Wysocka. Chodzi o system dopłat do podniesionych kosztów ogrzewania po zmianie źródła ciepła. Radni mieli uwagi do kryteriów przystąpienia do programu, które według nich są zbyt wygórowane i nie zachęcają do starania się o objęcie programem. Szczegóły będą omawiane na posiedzeniu innej komisji. Komisja zaopiniowała projekt pozytywnie.

Po zakończeniu opiniowania druków sesyjnych radny Kleczka zapytał o doniesienia o problemach z odśnieżaniem przystanków.Na pytanie odpowiedział wiceprezydent Śpiewok (od 01:04:40). “Rzeczywiście przyznaję, ze był taki okres, w którym firmy pracujące na zlecenie ZDM nie nadążały, były skargi na wykonawców”. Drogowcy nie byli przygotowani na taką skalę opadów. Prezydent zapowiedział uruchomienie kar umownych.

Zapis wideo posiedzenia: [LINK]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button