Życie Miasta

Do wygrania nawet 16 tys. zł. Konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską poświęconą społeczeństwu obywatelskiemu. Jego adresatami są autorzy prac magisterskich lub rozpraw doktorskich napisanych w języku polskim.

Praca zgłoszona do konkursu musi być obroniona w okresie od 1 stycznia 2019r. do 30 czerwca 2021r. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich lub rozpraw doktorskich poświęconych takim zagadnieniom jak: społeczeństwo obywatelskie i jego funkcje, sektor obywatelski w Polsce (także w wymiarze porównawczym), wolontariat, uniwersytety ludowe, ruch harcerski i skautowy.

Kapituła konkursowa przyzna nagrody finansowe:

  • za pracę magisterską – I miejsce: 8 000,00 zł; II miejsce: 5 000,00 zł; III miejsce: 3 000,00 zł;
  • za rozprawę doktorską – I miejsce: 16 000,00. zł; II miejsce: 10 000,00 zł, III miejsce: 6 000,00 zł.

Prace mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych za zgodą autora. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 1 czerwca 2021r. do 20 lipca 2021r. Kapituła konkursu, złożona z wybitnych przedstawicieli nauk społecznych, przyzna nagrody pieniężne zdobywcom I, II i III miejsca, osobno w kategorii pracy magisterskiej i rozprawy doktorskiej. Ponadto zwycięskie prace lub ich fragmenty bądź streszczenia mogą zostać opublikowane w formie drukowanej w Bibliotece Pożytku Publicznego.

Szczegóły dotyczące konkursu oraz regulamin są opublikowane na stronie: www.niw.gov.pl. Szczegółowych informacji udziela p. Ewa Dzielnicka, Główny Specjalista ds.Badań i Analiz, edzielnicka@niw.gov.pl, (22)4684458.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button