JawnośćŻycie Miasta

Gliwicki magistrat przestaje dotować cztery prywatne żłobki

Urząd Miasta w Gliwicach poinformował, że nie będzie dalej dofinansowywał czterech prywatnych żłobków. Jak dotąd miasto dofinansowywało pobyt najmłodszych gliwiczan w 14 niepublicznych placówkach. Argumentem miasta w tej sprawie jest to, iż 4 prywatne żłobki  miały nie realizować zadań zgodnych z umową i nieuczciwie traktować rodziców. Rozwiązanie umów dotacyjnych ma być jak podkreśla miasto ceną za działania tych czterech żłobków.

– Przeprowadzając konkurs ofert dla żłobków niepublicznych, miasto promuje placówki z lepszą ofertą zarówno w zakresie oferowanych zajęć dla dzieci, jak i wysokości opłat pobieranych od rodziców – zwraca uwagę Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach. – W umowie dotacyjnej zawarte są zapisy, w których zleceniobiorca zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z przedstawioną ofertą, w tym do niepobierania od rodziców opłat wyższych i innych niż te wskazane w ofercie. Traktujemy ten zapis bardzo poważnie i podczas kontroli realizacji zadania zwracamy na tę kwestię szczególną uwagę. Analizujemy też wszelkie informacje przekazywane przez rodziców w powyższym temacie podkreśla Agnieszka Paszta.

Miejskie kontrole uprzedzone zgłoszeniami rodziców sprawiły, iż w 4 z 14 dotowanych przez magistrat żłobkach niepublicznych wykazano nieprawidłowości, które skutkowały zerwaniem umów dotacyjnych. Placówki miały nie dostosowywać się do wezwań miasta o dokonanie korekt związanych z wykrytymi nieprawidłowościami – w tym przede wszystkim do zwrotu nadmiernych opłat, które zostały pobrane od rodziców. 22 czerwca Miasto Gliwice zdecydowało się rozwiązać umowy dotacyjne z czterema placówkami sieci „Krainy Odkrywcy” znajdującymi się przy ul. Pogodnej 17, ul. Czajki 23F, ul. Sztabu Powstańczego 4 oraz ul. Ignacego Paderewskiego 56c.

„Kraina Odkrywcy” posiada sieć przedszkoli i żłobków w województwach śląskim, podkrapackim i małopolskim. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, to firma poza Gliwicami działa także w Bytomiu, Katowicach, Sosnowcu i Zabrzu. Miasto jednak planuje pomóc rodzicom w odzyskaniu pieniędzy pobranych przez żłobki.

Ze względu na fakt, że Miasto Gliwice nie jest stroną umów łączących rodziców z przedsiębiorcami prowadzącymi wymienione żłobki, dochodzenie praw osób poszkodowanych leży wyłącznie po stronie rodziców (jeżeli nie będzie to możliwe, pozostaje droga postępowania sądowego). Pomocne dla rodziców może być w tym przypadku skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej – szczegóły na stronie bip.gliwice.eu/nieodplatna-pomoc-prawna.  możemy przeczytać w komunikacie Urzędu Miasta Gliwice.

Źródło: UM Gliwice

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button