Brak kategorii

GoEconomy 2.0, czyli program mentorski dla organizacji pozarządowych

Inicjatywa GoEconomy ma na celu wsparcie ekonomizacji organizacji pozarządowych poprzez ich rozwój instytucjonalny i kompetencyjny w zakresie zwiększenia możliwości do uniezależnienia się od grantów ze środków publicznych. To druga edycja programu mentorskiego dla 16 organizacji pozarządowych, który dotyczy ekonomizacji rozwoju instytucjonalnego.

Czy wiesz jak założyć spółdzielnię socjalną? Czy wiesz, w jaki sposób zgodnie z prawem prowadzić działalność odpłatną w ramach organizacji? Nie? – Nasi specjaliści wiedzą!

W ramach inicjatywy organizujemy program mentorski dla 16 organizacji pozarządowych z 7 województw, które są zainteresowane rozwinięciem działalności swoich organizacji.

Organizacje rozpoczną prowadzenie działalności odpłatnej lub działalności gospodarczej w różnych formach:

  • 2 założą spółdzielnie socjalne,
  • 1 wdroży model kampanii crowdfoundingowej finansujące działania statutowe,
  • 7 rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej w celu finansowania działań statutowych,
  • 3 organizacje powołają spółki celowe w postaci spółek z o.o. non-profit, które będą prowadzić działalność finansującą cele statutowe założyciela,
  • 3 organizacje stworzą model rozwijania odpłatnej działalności statutowej.

W ramach programu odbędą się dwa seminaria ze specjalistami oraz wizyta studyjna w siedzibie Instytutu Rozwoju Rynku Pracy w Zawierciu. Celem inicjatywy jest stworzenie i wdrożenie w życie konkretnego modelu biznesowego przez każdego z przedstawicieli 16 organizacji uczestniczących w projekcie.

Dzięki przeprowadzonym działaniom, organizacje:

  • zdobędą umiejętności i kompetencje w zakresie prowadzenia odpłatnej działalności statutowej oraz działalności gospodarczej, ekonomizacji działalności swoich organizacji oraz tworzenia modeli biznesowych
  • zdobędą nowe doświadczenia, zapoznają się z dobrymi praktykami i standardami ekonomizacji trzeciego sektora oraz pozyskają partnerów do współpracy przy wdrażaniu  modeli biznesowych
  • nauczą się, w jaki sposób zgodnie z prawem prowadzić działalność odpłatną w ramach organizacji, jak zakładać spółdzielnie socjalne i spółki z o.o. non-profit.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button