Kultura

Gostyńscy seniorzy w akcji

Osoby starsze, w szczególności te zamieszkujące mniejsze miasta i obszary wiejskie, często zmagają się z różnymi wyzwaniami w ich lokalnych społecznościach. W Gostyni seniorzy podjęli inicjatywę, która nie tylko symbolizuje solidarność międzypokoleniową, ale również odpowiada na konkretne, lokalne potrzeby. Czy renowacja pojedynczej ławki może być początkiem społecznej zmiany? Jak to możliwe, że prosty przedmiot stał się narzędziem społecznego zaangażowania i dialogu z lokalnymi władzami? Oto historia jak Gostyńscy Seniorzy w ramach inicjatywy “Śląscy Seniorzy Solidarni w Działaniu”, użyli prostego gestu do zapoczątkowania dużych zmian w lokalnej społeczności.

Uczestnicy warsztatów, skupiających się na działalności na rzecz dobra wspólnego i angażowaniu się w życie lokalnej społeczności, dostrzegli potrzebę integracji międzypokoleniowej i sąsiedzkiej w gminie. Zauważyli także brak ławek przy kościele, które mogłyby służyć przede wszystkim osobom starszym. W wyniku dyskusji zrodził się pomysł renowacji ławki, która nie była wykorzystywana i zalegała u jednej z uczestniczek warsztatów. 

Zgodnie z planem została ona odnowiona i pomalowana. W ramach tego przedsięwzięcia, seniorzy zorganizowali spacer mający na celu zidentyfikowanie najbardziej odpowiedniego miejsca dla ławki. Dnia 23.08.2023 odnowiony mebel przetransportowano i za zgodą proboszcza, ustawiono w okolicach kościoła. Miejsce to zostało sfotografowane i wzbogacone tabliczką upamiętniającą działania.

Następnie seniorzy spotkali się z Radnym Piotrem Jeleniem w celu omówienia bieżących i przyszłych inicjatyw na rzecz seniorów w gminie. W trakcie tego formalnego spotkania seniorzy z Gostyni przedstawili radnemu szczegółowy proces renowacji ławki, który został niedawno zakończony. Omówili etapy pracy, zaangażowanie społeczności oraz wyniki tej małej, lecz znaczącej inicjatywy, podkreślając znaczenie integracji międzypokoleniowej i poprawy jakości życia w lokalnej społeczności.

Spotkanie to stanowiło ważną platformę dialogu i współpracy między przedstawicielami władz lokalnych a aktywnymi członkami społeczności. Takie działania przyczyniają się do dalszego rozwoju i realizacji kolejnych inicjatyw społecznych.

Back to top button