Kultura

Seniorki z Wielowsi organizują wyjątkowy spacer

W malowniczej Wielowsi doszło do niezwykłej akcji społecznej, zainicjowanej przez grupę energicznych seniorek. Celem tego wydarzenia było zorganizowanie spaceru nordic walking, który połączył aktywność fizyczną z poznawaniem lokalnej historii i kultury żydowskiej.

Nordic Walking: Most między Historią a Aktywnością

Centralnym punktem tego wydarzenia był spacer nordic walking, który prowadził uczestników przez zabytkowe miejsca związane z bogatą kulturą żydowską w Wielowsi. Ta forma aktywności fizycznej została wybrana nie tylko ze względu na swoje korzyści zdrowotne, ale również jako sposób na przyciągnięcie osób w różnym wieku do wspólnego uczestnictwa w wydarzeniu.

Edukacja i Integracja przez Kulturę

Podczas spaceru, uczestnicy mieli okazję nie tylko podziwiać piękno okolicy, ale również uczyć się o historycznym dziedzictwie żydowskim Wielowsi. Seniorki, pełniące rolę przewodników, dzieliły się swoją wiedzą i wspomnieniami, tworząc most między pokoleniami i kulturami. To wydarzenie stało się okazją do refleksji i zrozumienia ważnej części lokalnej historii.

Efekt i Rezonans Społeczny

Aktywność ta miała nie tylko charakter rekreacyjny, ale również edukacyjny, co spotkało się z pozytywnym odbiorem w społeczności. Uczestnicy, zarówno młodsi, jak i starsi, zyskali nową perspektywę na historię swojej miejscowości, a także doświadczyli wartości integracji międzypokoleniowej.

Podsumowanie

Jednorazowa inicjatywa seniorek z Wielowsi okazała się znaczącym wydarzeniem, które nie tylko promowało zdrowy styl życia, ale także podkreślało znaczenie pamięci o lokalnej kulturze i historii. Ten spacer nordic walking po zabytkach kultury żydowskiej udowodnił, że aktywność fizyczna i edukacja historyczna mogą iść w parze, tworząc wyjątkowe doświadczenie dla całej społeczności.Działania te dofinansowane zostały w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, edycja 2023. 

Back to top button