Życie Miasta

Kolejny konflikt w mieście? Punktem zapalnym lokalizacja PSZOK

Decyzja o lokalizacji Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wzbudziła sprzeciw mieszkańców osiedla Obrońców Pokoju i Starych Gliwic.

W Gliwicach mają powstać dwa nowe punkty PSZOK. Ich lokalizację zostały wybrane przez miejskich urzędników wraz z Przedsiębiorstwem Zagospodarowania Odpadów. O planach budowy nie zostały poinformowane Rady Dzielnic, ani mieszkańcy. Na terenie dzielnicy Obrońców Pokoju planowano powstanie Punktu przy ulicy św. Wojciecha, na działce 539/3 w sąsiedztwie cmentarza. Na lokalizację drugiego punktu wybrano działkę nr 997 przy ulicy Edisona w pobliżu sklepu Tesco na Starych Gliwicach.

Jednym z kryteriów podczas szukania odpowiedniej lokalizacji Punktów był brak zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji, co w przypadku umiejscowienia PSZOK-u przy ulicy św. Wojciecha nie zostało spełnione. W pobliżu znajdują się domy oraz restauracja Rejtan. Mieszkańcy byli szczerze zaskoczeni informacją o takiej inwestycji w ich sąsiedztwie.

O planie budowy dwóch nowych Punktów mieszkańcy dowiedzieli się dopiero podczas sesji Rady Miasta w listopadzie, a w sprawę zaangażował się radny Tomasz Tylutko. W grudniu wystosował on interpelację, na którą odpowiedziała Agnieszka Leszczyńska – naczelniczka wydziału Nadzoru Właścicielskiego:

“Pod uwagę brano różne lokalizacje w mieście, starano się by były one zlokalizowane w dzielnicach oddalonych od siebie oraz oddalonych od istniejącego PSZOKu przy ulicy Rybnickiej”

W połowie stycznia do Urzędu Miasta przesłane zostało pismo protestacyjne podpisane przez mieszkańców i przedsiębiorców, którzy obawiają się, że wybrana lokalizacja Punktu wpłynie negatywnie dla środowiska i dla osiedla Obrońców Pokoju i ich mieszkańców.

Protestujący obawiają się pogorszenia warunków życia, zatrucia gleby, wód powierzchniowych i gruntowych, pogorszenie jakości powietrza i degradacji środowiska naturalnego oraz spadku wartości pobliskich nieruchomości. W sumie zebrano 130 podpisów mieszkańców i przedsiębiorców. Rada dzielnicy Obrońców Pokoju zapowiada konsultacje z prawnikami i podjęcie odpowiednich kroków w celu wyjaśnienia sytuacji.

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów zapewnia, iż PSZOK nie będzie stanowił żadnego zagrożenia dla środowiska, jego uciążliwość będzie zaś minimalna. Mimo tego, kolejny raz w Gliwicach wybucha konflikt, którego można było z łatwością uniknąć, gdyby tylko władze miasta zechciały wcześniej konsultować swoje pomysły z mieszkańcami, zamiast z góry narzucać swoje decyzje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button