Polityka lokalna

List otwarty pracowników MDK

Nasza redakcja otrzymała do wiadomości pismo pracowników Młodzieżowego Domu Kultury kierowane do radnych Rady Miasta Gliwice i “wszystkich mieszkańców Gliwic”. Zespół MDK apeluje o odroczenie likwidacji placówki i włączenie jej pracowników do procesu tworzenia nowej instytucji kultury.

“Zwracamy się o pomoc w odroczeniu procesu likwidacji MDK w Gliwicach (…) z powodu rażących uchybień w przygotowaniu projektu i jego założeń koncepcyjnych oczekujemy ponownego rozpoczęcia pracy nad projektem rozwoju kultury. (…) Prosimy o należyty nadzór prawny, o uczestnictwo przedstawicieli związków zawodowych, Radnych Miasta Gliwice, Kuratora Oświaty w Katowicach i  Wojewody Śląskiego. Prace nad projektem powinny mieć jawny charakter, etyczny, szczery i zgodny z prawem, z zachowaniem praw i godności wszystkich stron uczestniczących w pracach” – to główne postulaty pracowników MDK. Publikujemy treść listu otwartego i pisma skierowanych do radnych:

List otwarty
Grona Pedagogicznego i Pracowników
Młodzieżowego Domu Kultury

do Rady Miasta Gliwice
i wszystkich mieszkańców Gliwic

MDK w Gliwicach jest jedyną w mieście placówką oświatowo- wychowawczą działającą na rzecz dzieci i młodzieży. Przez około 70 -letni okres działania zyskała zaufanie rodziców, dzieci oraz społeczności lokalnej. Oprócz długiej tradycji oferuje wysoki poziom merytoryczny prowadzonych zajęć. Skupiła w swoich szeregach nauczycieli pasjonatów, pedagogów i wychowawców, którzy oprócz wysokich kwalifikacji zawodowych są zaangażowani i doświadczeni w pracy z młodzieżą. Dzięki oświatowej formie działania zajęcia w placówce są  dostępne dla ogółu dzieci i młodzieży, bez względu na możliwości finansowe rodziców. Przeciwdziała to wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży oraz prowadzi  do wyrównania startu w dalszym kształceniu. Dzięki temu, że działalność  MDK jest osadzona w oświacie, może skupić się na rozwoju młodych ludzi i być dobrze dopasowana do ich potrzeb i zgodna z obowiązującą podstawą programową.

      Placówka organizuje różnorodne formy działań – od zajęć regularnych w 115 grupach warsztatowych do organizacji wielu imprez, wystaw, koncertów i innych form działalności na rzecz całej społeczności lokalnej miasta. MDK  z powodzeniem współpracuje  z gliwickimi szkołami i przedszkolami. Współorganizuje różnorodne wydarzenia kulturalne i edukacyjne z Urzędem Miasta Gliwice, Śląskim Kuratorium Oświaty, Miejską Biblioteką Publiczną, gliwickimi stowarzyszeniami i radami dzielnicowymi. W mieście i regionie znane są  konkursy dla dzieci i młodzieży,
np.: Wojewódzkie Prezentacje Artystyczne Dzieci i Młodzieży. Co tydzień przeszło 1000 młodych gliwiczan korzysta z regularnych form zajęć. Ponadto w zajęciach organizowanych przez naszą placówkę uczestniczą tzw. uczestnicy okazjonalni, czyli uczestnicy audycji umuzykalniających, spotkań z kulturą ludową, biorący udział w organizowanych konkursach, przeglądach czy turniejach sportowych judo i tenisa stołowego

O poziomie pracy placówki świadczy  duże  zainteresowanie zajęciami, w których uczestniczą kolejne pokolenia.
Nasi wychowankowie osiągają sukcesy na poziomie nie tylko lokalnym, ale też wojewódzkim, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. W załączeniu przedkładamy skrótowy opis osiągnięć wychowanków. Pokazuje to wymierne efekty działań placówki oraz wyraźny rozwój pasji i umiejętności wychowanków.     

Dodać należy, że obecnie w czasie trwającej pandemii, a także  po jej zakończeniu, dzieci i młodzież potrzebują wsparcia w dochodzeniu do równowagi, a zajęcia, w których uczestniczą, dają im poczucie stabilności i wspierają ich dobrostan. Likwidacja placówki w tak trudnym dla dzieci momencie jeszcze pogłębi ich izolację społeczną.

Jesteśmy głęboko przekonani o zasadności dalszego  istnienia MDK w Gliwicach.


Treść listu została przyjęta uchwałą Rady Pedagogicznej, z dnia 12.04.21 r.
Pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach

Radni Rady Miasta Gliwice otrzymali natomiast pismo następującej treści:

Zwracamy się do Państwa Radnych o pomoc w odroczeniu procesu likwidacji MDK w Gliwicach. Dnia 6 kwietnia 2021 roku  pracownicy naszej placówki zostali wezwani na spotkanie z panią prezydent Ewą Weber i poinformowani o likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach. W spotkaniu uczestniczyli również: Naczelnik Wydziału Edukacji Mariusz Kucharz, Naczelnik Wydziału Kultury Stella Zaborowska – Nawrath. Zaskoczeniem dla pracowników była obecność dyrektor Biblioteki Miejskiej, Bogny Dobrakowskiej.

Prezydent Ewa Weber zakomunikowała, że w Gliwicach ma powstać duża instytucja kultury i częścią tego zamierzenia jest likwidacja MDK-u z dniem 31.12.2021 i przejęcie mienia tej placówki.Wyjaśnienia dotyczące konsekwencji rozpoczętego procesu likwidacji kierowane do nas przez przedstawicieli Urzędu Miasta były mało przekonujące i niespójne.

Prace koncepcyjne  nad nową instytucją trwają od ponad roku, a nas poinformowano 6 kwietnia. Dano nam dwa tygodnie na podjęcie decyzji, w jaki sposób chcemy kontynuować pracę.  W związku z poważnymi wątpliwościami dotyczącymi procesu likwidacji MDK, jego formalnych założeń prosimy o możliwość uczestniczenia w rozmowach dotyczących kształtu kultury w Gliwicach. Jesteśmy osobami kompetentnymi w tym temacie, mamy długoletnie doświadczenie  w pracy artystycznej oraz w organizowaniu dużych artystycznych przedsięwzięć. Z powodu rażących uchybień w przygotowaniu projektu i jego założeń koncepcyjnych oczekujemy ponownego rozpoczęcia pracy nad projektem rozwoju kultury w Gliwicach.

Pragniemy aktywnie w tych pracach uczestniczyć jako strona i służyć doświadczeniem w budowaniu kultury, a nie w jej likwidowaniu. Prosimy o należyty nadzór prawny, o uczestnictwo przedstawicieli związków zawodowych, Radnych Miasta Gliwice, Kuratora Oświaty w Katowicach i  Wojewody Śląskiego. Prace nad projektem powinny mieć jawny charakter, etyczny, szczery i zgodny z prawem, z zachowaniem praw i godności wszystkich stron uczestniczących w pracach.

Stąd zwracamy się do Państwa Radnych o pomoc i wsparcie w naszych dążeniach o odstąpienie od likwidacji tak wartościowej placówki, jaką jest gliwicki MDK. Likwidacja naszej placówki to wielka strata dla miasta i lokalnego środowiska.Wierzymy, że pochylą się Państwo ze zrozumieniem nad naszą prośbą i przeanalizują zasadność powziętych wstępnie  decyzji o likwidacji Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.

Pracownicy MDK w Gliwicach

Komentarze

  1. Zdecydowanie popieram pracowników MDK. Jako również pracownik kultury – znam ludzi i atmosferę, którą tworzą z właściwą tylko ludziom Kultury (przez duże K) pasją i zaangażowaniem.
    Jeśli Gliwicom potrzebna jest nowa placówka kultury to proszę ją tworzyć nie niszcząc dorobku i osiągnięć innej. To duże miasto, a kultury nigdy nie za wiele.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button