WideoŻycie Miasta

Nowy wymiar pomocy pokrzywdzonym przemocą domową

W dniu 25 czerwca b.r. w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Gliwicach, przy ul. Siemińskiego 22 przeprowadzono konferencję prasową, której cele było przedstawienie rekomendacji dla gmin w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i pomocy jej ofiarom.

Rekomendacje zostały stworzone przez specjalistów z Ośrodka, którzy przeanalizowali obowiązujące przepisy prawne, w szczególności nową Ustawę antyprzemocową oraz dane statystyczne z 2019 roku, głównie w zakresie realizacji gminnych programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zalecenia Ośrodka są odpowiedzią na alarmujące dane statystyczne, zgodnie z którymi duża część gmin nie radzi sobie z zadaniami wynikającymi z realizacji programów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy jej ofiarom.

Podczas wystąpienia wskazano możliwość zawiązania współpracy gmin z ośrodkami finansowanymi z Funduszu Sprawiedliwości. Obecnie na terenie całego kraju znajduje się 370 punktów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ramach działalności punktów każdy z poszkodowanych może liczyć na pomoc psychologiczną, pomoc prawną oraz pomoc finansową. Do tej pory Fundusz Sprawiedliwości wydał aż 76 mln zł na dodatkową pomoc beneficjentom punktów. W każdym z tych ośrodków pracuje wykwalifikowana kadra prawników oraz psychologów, ponadto osoba zainteresowana pomocą ośrodków może liczyć na pomoc osoby pierwszego kontaktu.

Robert Łasa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button