Życie Miasta

Patriotyzm naNowo

Inicjatywa „Patriotyzm naNowo” to trzy weekendowe zjazdy w różnych lokalizacjach województwa śląskiego. Będą to miejsca o szczególnym znaczeniu dla historii Polski oraz zachowując kontekst obchodów Powstań Śląskich.

W trakcie zjazdów uczestnicy będą brali udział w serii wykładów, debat, debat oxfordzkich, prelekcjach filmowych oraz wycieczek. Do wygłaszania prelekcji i wykładów podczas zjazdów zostaną zaproszeni opozycjoniści, znani historycy, liderzy opinii publicznej i przedstawiciele świata mediów i polityki.

Zakwalifikowani uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z projektem.

Projekt Patriotyzm na Nowo ma za zadanie stworzyć grupę lokalnych i ogólnopolskich liderów wywodzących się z obszaru Górnego Śląska, kierującymi się w swoim życiu wartościami patriotycznymi, na pierwszym miejscu stawiających dobro swojej ojczyzny. Poprzez szeroką akcję promocyjną oraz rekrutację wśród wyróżniających się studentów, absolwentów i uczniów szkół średnich zamierzamy dotrzeć do najaktywniejszych i najwybitniejszych liderów środowisk młodzieżowych. Uczestnicy projektu poprzez uczestnictwo w czterech zjazdach tematycznych będą uczestniczyć w debatach, dyskusjach i prelekcjach na temat roli patriotyzmu i dziedzictwa historycznego Powstań Śląskich dla funkcjonowania Górnego Śląska. W trakcie trwania projektu uczestnicy będą pracować nad raportem dotyczącym roli patriotyzmu i rekomendacji jak przekazywać te wartości wśród młodych Polaków i Ślązaków. Najważniejszym rezultatem projektu będzie uformowanie i stworzenie grupy młodych liderów stanowiących o przyszłości Polski i Śląska.

Spotkania odbędą się w weekendy

  • 15-17 października 2021
  • 22-24 października 2021
  • 2-14 listopada 2021

Więcej informacji można uzyskać pod adresem instytutpanki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button