Polityka lokalnaSesja RM

Sesja Rady Miasta. Spór o sezon kąpielowy

Sesja Rady Miasta Gliwice z dnia 25.03.2021 r. była dla odmiany dość spokojną sesją. Dyskusja wywiązała się jedynie podczas głosowania uchwały o wyznaczeniu sezonu kąpielowego w mieście. W porządku sesji znalazło się aż 39 punktów.

Zapis wideo posiedzenia: LINK. Porządek obrad: LINK.

Wszyscy radni byli obecni. Sesja trwała około 3 godzin i 13 minut.

Ciekawsze wydarzenia podczas sesji:

 1. Zwyczajowo rozpoczęto sesję od informacji o pracy Prezydenta Miasta.
  1. Informacja o stanie epidemii. “Szpitale są przeładowane, szczepienia trwają. Nastąpił lawinowy wzrost zachorowań. W straży miejskiej około 20 strażników jest chorych.
  2. Wzrost zainteresowania e-usługami.
  3. GZM – wspólne zarządzanie szpitalami.
  4. Postęp prac na Strategią Gliwice 2040.
  5. Spotkanie ze służbami mundurowymi.
  6. Zakup autobusów hybrydowych.
  7. Zmiany w komunikacji publicznej – linie metropolitalne.
  8. Informacje PUP – łącznie 132 mln zł dla gliwickich przedsiębiorców.
  9. Informacja o powołaniu Rady Sportu.
  10. Powołanie Akademii Koszykówki GTK Gliwice.
  11. Informacja o śmierci biskupa Kusza.
 2. Projekt w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie miasta Gliwice w 2021 roku. Kontrowersje w sprawie zaproponowanego projektu opisywaliśmy już w artykule: [Kłótnia o sezon kąpielowy. „Możemy mieć krew na rękach]. Do dyskusji zgłosił się radny Chmielewski, który powtórzył swoje argumenty z komisji oraz zgłosił poprawkę do uchwały, przesuwającą start sezonu kąpielowego.

Wiceprezydent Mariusz Śpiewok: jestem zwolennikiem faktów, a nie gdybań i w tym wypadku fakty przemawiają za rozpoczęcie sezonu kąpielowego od 19 czerwca.

Tadeusz Mazur: MZUK jest zarządcą kąpieliska od prawie 10 lat. Prowadzimy ewidencję temperatur powietrza i wody. Zgodnie z prawem kąpieliska można udostępnić dopiero po osiągnięciu przez wodę temperatury powyżej 15 stopni. W pierwszych tygodniach czerwca ta temperatura nie zostaje osiągnięta. Nie można zapewnić bezpieczeństwa przy takiej temperaturze. Przypadki utonięć w latach 2011-2019 to było 8 przypadków, czego 5 w czerwcu, ale na obszarach niestrzeżonych. Jako zarządca nie kierujemy się oszczędnościami.

Wiceprezydent Śpiewok: tradycją większości z nas, czyli chrześcijan, jest to, że kąpiemy się dopiero “po świętym Janie”, czyli po 24 czerwca. To wieloletnia tradycja chrześcijańska. I tak też ten sezon był ustalony wcześniej.

Radny Chmielewski: jak jest ciepło to młodzież i tak będzie się kąpać, niezależnie od sezonu kąpielowego i obecności ratowników. Jeśli chcemy ich zniechęcić do kąpieli to mamy dwa wyjścia: otoczyć zbiornik drutem kolczastym lub wpuścić do zbiornika piranie. Naszym zadaniem jest to aby przypadków utonięć nie było.

Radna Ewa Potocka złożyła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Radni przystąpili do głosowania. W pierwszej kolejności głosowana była poprawka wniesiona przez radnego Chmielewskiego. Poprawka została odrzucona 15 głosami przeciw.

Za wcześniejszym startem sezonu i zabezpieczeniem ratowniczym kąpielisk byli radni: Bodzioch, Buczek, Chmielewski, Goliszewski, Kuczyńska-Budka, Majgier, Michczyński, Procel, Tylutko, Wygoda. Przeciw zagłosowali radni: Curyło, Filipkowska, Gogoliński, Jaśniok, Kiełpiński, Kleczka, Kubit, Olejnik, Potocka, Pszonak, Sowa, Szymanowski, Trochimowicz, Walter-Łukowicz, Wróblewski.

Następnie przystąpiono do głosowania uchwały zgodnej z pierwotnym projektem Uchwała przyjęta została 16 głosami za.

Projekt uchwały poparli radni: Curyło, Filipkowska, Gogoliński, Jaśniok, Kiełpiński, Kleczka, Kubit, Kuczyńska-Budka, Olejnik, Potocka, Pszonak, Sowa, Szymanowski, Trochimowicz, Walter-Łukowicz, Wróblewski. Przeciw zagłosowali: Bodzioch, Chmielewski, Goliszewski, Majgier, Michczyński, Procel, Tylutko. Od głosu wstrzymali się radni Buczek i Wygoda.

Radnej Potockiej wyrwał się komentarz “to jest chore”. Następnie rada przeszła do kolejnych punktów porządku posiedzenia.

 1. Rada Miasta Gliwice przyjęła uchwałę wprowadzającą program „Mój deszcz”.
 2. Przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gliwice w 2021 r.
 3. Radni zdecydowali o przyznaniu wsparcia finansowego na przeprowadzenie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – kościele przy ul. Kozielskiej.
 4. Radni przyjęli Program ochrony środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.
 5. W wolnych wnioskach do głosu zgłosił się radny Chmielewski. Przedstawił stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość w sprawie nieprawidłowości w miejskiej spółce Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o.

Uważamy za niedopuszczalny fakt, iż radnych Rady Miasta Gliwice nie poinformowano natychmiast po wystąpieniu poważnych problemów finansowych w miejskiej spółce: Śląska Sieć Metropolitalna. Należy w tym miejscu nadmienić, że o problemach w spółce kierownictwo miasta wiedziało już na początku 2019 roku, podczas gdy radni dowiedzieli się o tych problemach dopiero pod koniec 2020 r. W tym samym czasie Rada Miasta dokonywała przekazywania zadań do tej spółki, bądź wyrażała zgodę na jej dokapitalizowanie nie znając jej sytuacji finansowej.

To z czym mieliśmy do czynienia w Śląskiej Sieci Metropolitalnej stanowiło w naszym odczuciu poważne naruszenie interesu spółki, a tym samym pośrednio interesu miasta Gliwice.

W nawiązaniu do tej sytuacji oczekujemy, że jeżeli w przyszłości, zaistnieje podobna sytuacja, to informacje ze strony Pana Prezydenta otrzymamy niezwłocznie.

Na tym zakończono posiedzenie Rady Miasta Gliwice.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button