AnalizyMedia lokalneŻycie Miasta

Szukają problemu w drzewach

Radna Rady Miasta Gliwice Agnieszka Filipkowska wystosowała interpelację do prezydenta Gliwic Adama Neumanna, w której poruszyła temat możliwości organizowania wydarzeń na płycie rynku po zakończonym remoncie. Czy liczne nasadzenia uniemożliwią zorganizowanie chociażby WOŚP i jarmarku bożonarodzeniowego?

Agnieszka Filipkowska zapytała o to czy budowa sceny na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy planowana jest nadal na rynku, czy nasadzenia pozwolą na organizację jarmarku bożonarodzeniowego wraz z budową straganów, także czy po remoncie organizacje pozarządowe nadal będą mogły ubiegać się o możliwość organizowania wydarzeń w centralnym punkcie Gliwic.

Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Gliwic, Mariusz Śpiewok, który na wstępie podkreślił, iż już na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej problem organizacji wydarzeń był poruszany i zwracano na to uwagę. Powyższy temat uzgodniony miał zostać z radnymi z Okręgu Śródmieście oraz Radą Dzielnicy Śródmieście, jak i również odpowiednimi wydziałami Urzędu Miasta Gliwice.

Mariusz Śpiewok podkreślił, iż przed remontem na rynku było 8 drzew i liczba ta wzrośnie zaledwie do 11. Uzupełnić mają je rabaty z krzewami, jednak mieszcza się w pasie ciemnej kostki granitowej. Stąd też nowo zagospodarowana roślinność nie ma sprawić, że jakiekolwiek wydarzenia na płycie rynku nie będą mogły się odbywać.

„Organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego na płycie Rynku zależy od woli organizatora wydarzenia, przy czym będzie ona możliwa w nieznacznie zmienionym układzie” – napisał w odpowiedzi na interpelację radnej Agnieszki Filipkowskiej, zastępca prezydenta Gliwic, Mariusz Śpiewok.

Dodatkowo magistrat przekazał, iż wszystkie organizacje non-profit wyrażające chęć zorganizowania akcji ulicznej na płycie gliwickiego rynku muszą wystąpić do Zarządu Dróg Miejskich, któremu przedstawia się w takich przypadkach opis planowanego wydarzenia. Następnie będzie ono każdarazowo indywidualnie rozpatrywane –  „A decyzja jest zależna od wielu okoliczności, np. usytuowania kawiarenek, wystaw czy innych wcześniej zaplanowanych wydarzeń, a także dotychczasowych doświadczeń związanych z danym organizatorem” dodaje Mariusz Śpiewok.

Reasumując nastąpić może jedynie przemeblowanie względem dotychczasowych wydarzeń, jednak nie będą one przenoszone w inne miejsca. Drugą sprawą może być kondycja nasadzeń po owych wydarzeniach. Jak wiemy nie przetrwały one nawet jednego pełnego weekendu. Miejmy jednak nadzieje, że szybkie złapanie sprawcy sprawiło, że więcej już nikt nie odważy się się na niszczenie miejskiej zieleni, która ożywi betonową płytę rynku.

Źródło: bip.gliwice.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button