Polityka lokalna
Trending

Wojewoda stwierdził złamanie regulaminu Rady Miasta Gliwice

Nadzór prawny Wojewody Śląskiego objął postępowaniem nadzorczym skandaliczną sesję Rady Miasta Gliwice z dnia 24.09.2020 r. Chodzi o apel do Prezydenta Miasta Gliwice o wstrzymanie inwestycji na Wilczych Dołach – wojewoda wzywa do wykonania odrzuconej wtedy uchwały.

Szerzej o sprawie pisaliśmy w tekście [Uchwała Rady Miasta w sprawie Wilczych Dołów nieważna?]. Przeanalizowaliśmy wtedy przebieg posiedzenia Rady Miasta Gliwice pod kątem zgodności z jej regulaminem. W naszej opinii został on naruszony nawet 7 razy w ciągu sesji prowadzonej przez radną Krystynę Sowę.

Podczas sesji w dniu 24.09.2020 r. głosowana była uchwała o podjęciu apelu do Prezydenta Miasta Gliwice o tymczasowe wstrzymanie budowy zbiornika na Wilczych Dołach. Projekt uchwały został zreferowany przez radnego Łukasza Chmielewskiego (Prawo i Sprawiedliwość), który dokonał ogólnego wprowadzenia do tematu druku, o szczegółach mieli opowiedzieć zaproszeni goście, eksperci w omawianej sprawie. Pomimo zgłoszenia ich wystąpień zgodnie z Regulaminem Rady Miasta Gliwice, prowadząca sesję wiceprzewodnicząca rady Krystyna Sowa (Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza) nie dopuściła gości do głosu, powołując się na tajemniczą opinię prawną. (…)

Wygląda na to, że podczas sesji z 24.09.2020 roku Regulamin Rady Miasta Gliwice został złamany nie raz, a nawet siedem razy. Za wszystkie uchybienia odpowiedzialność ponosi prowadzący sesję – w tym przypadku wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gliwice, Krystyna Sowa (Koalicja dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza).

Co ciekawe, wspomnianą tajemnicza opinię prawną, na podstawie której prowadząca sesję Krystyna Sowa nie dopuściła do głosu mieszkańców przygotował mecenas Rafał Wróbel (ten sam, który pojawia się teraz w kontekście “afery gliwickiej” jako likwidator spółki Ekotel, który odkupił ją od miasta za 100 zł i sprzedał za tę samą kwotę Zakładom Zbożowym w Bydgoszczy).

Prawnicy wojewody podzielili nasz pogląd na tę sprawę, wzywając do większej staranności w prowadzeniu obrad Rady Miasta Gliwice. Ale to nie wszystko. Nadzór przyjrzał się szczegółowo głosowaniu uchwały dot. apelu do Prezydenta o wstrzymanie inwestycji i orzekł jej ważność! W skutek błędnego głosowania i nielegalnej reasumpcji uchwałę należy uznać za przyjętą i obowiązującą.

W przedmiotowej sprawie organ nadzoru, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, pismem skierowanym do Przewodniczącego Miasta Gliwice i Wiceprzewodniczącej Miasta Gliwice wskazał, że nie było podstaw do przeprowadzenia reasumpcji głosowania i w związku z tym uchwała (druk nr 392/2020) w sprawie wystąpienia z apelem do Prezydenta Miasta Gliwice o tymczasowe wstrzymanie realizacji inwestycji pn.: ”Suchy zbiornik retencyjny na Potoku Wójtowianka w Gliwicach” do czasu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia wad w dokumentacji projektowej wykazanych w ekspertyzach przekazanych przez mieszkańców Gliwic oraz o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia i usunięcia tych wad została w pierwszym głosowaniu podjęta na sesji Rady Miasta Gliwice w dniu 24 września 2020 r. W związku z powyższym organ nadzoru wniósł o jej wykonanie. Jednocześnie organ nadzoru zwrócił uwagę na obowiązek starannego i prawidłowego prowadzenia obrad przez prowadzącego posiedzenia Rady Miasta Gliwice.

– pismo wysłane do nas przez nadzór prawny wojewody

Więcej o przebiegu sesji z września 2020 r: [Sesja Rady Miasta 24.09.2020 r. – podsumowanie].

2 Comments

    1. e tam…. sPOKO… nic mu się nie stanie…. kolesie kolesiów bronić będą i mają PO swojej stronie także i kastę (czyli “sędziów”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button