Sesja RMWideo

Sesja Rady Miasta 24.09.2020 r. – podsumowanie

To była wyjątkowa Sesja Rady Miasta Gliwice (nr sesji XIX/2020). W porządku sesji znalazło się 21 punktów (LINK). Sesję można obejrzeć za pośrednictwem portalu Youtube (LINK). Obrady trwały niespełna dwie godziny – zostały przeprowadzone wręcz błyskawicznie. Protokół z sesji znajduje się tutaj: (jeszcze nie opublikowano). Odnotowaliśmy obecność radnych, przeanalizowaliśmy najciekawsze momenty sesji i sprawdziliśmy jak głosowano w przypadku ciekawszych uchwał.

Obecność radnych:

Najciekawsze elementy sesji:

1. Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z apelem do Prezydenta Miasta Gliwice o tymczasowe wstrzymanie realizacji inwestycji pn.: ”Suchy zbiornik retencyjny na Potoku Wójtowianka w Gliwicach” do czasu wyjaśnienia i ewentualnego usunięcia wad w dokumentacji projektowej wykazanych w ekspertyzach przekazanych przez mieszkańców Gliwic oraz o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do wyjaśnienia i usunięcia tych wad.

To co stało się podczas tego punktu obrad przejdzie do historii Rady Miasta Gliwice. Mieszkańcy mówią o skandalu, radni o złamaniu Statutu Miasta Gliwice i Regulaminu Rady Miasta. Głosami radnych Koalicji dla Gliwic Zygmunta Frankiewicza i części klubu PO, Rada Miasta odrzuciła apel o wstrzymanie budowy zbiornika retencyjnego na Wilczych Dołach.

Po zreferowaniu projektu uchwały przez radnego Łukasza Chmielewskiego (PiS) głos mieli zabrać goście zaproszeni na sesję rady. Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Krystyna Sowa (KdGZF) nie dopuściła do tego, oddając głos Prezydentowi Miasta Gliwice Adamowi Neumannowi i jego zastępcy Mariuszowi Śpiewokowi. Natychmiast po wystąpieniu Prezydenta, radny KdGZF Tadeusz Olejnik zawnioskował o zamknięcie dyskusji. Wniosek został przyjęty 13 głosami za.

“Apel o wstrzymanie budowy przeszedł 13 głosami “za”, w stosunku do “11” przeciw. Po chwili jednak okazało się, że radni Tadeusz Olejnik i Janusz Szymanowski pomylili się. Postanowiono więc o powtórzeniu głosowania. Tym razem stosunkiem głosów 13:11 apel został odrzucony (wstrzymał się 1 radny – Michał Jaśniok).” – pisze portal 24gliwice.pl

Oto jak głosowali w tej sprawie radni:

Zobacz jak przebiegało głosowanie w sprawie projektu uchwały: [LINK]

2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin w sprawie przyjęcia „Samorządowej Karty Praw Rodzin”.

Projekt został zdjęty z porządku obrad jako “poruszający kwestie światopoglądowe”, w których Rada Miasta Gliwice nie chce zajmować stanowiska. Za zdjęciem projektu głosowało 20 radnych.

Polecamy pełen zapis posiedzenia sesji XIX/2020. [LINK]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button