Analizy

Dostęp do informacji publicznej – raport

W ramach naszych działań monitorowaliśmy czy miejskie jednostki organizacyjne i spółki komunalne realizują obowiązek zapewnienia dostępu do informacji publicznej. Prezentujemy cząstkowe wyniki monitoringu.

W ramach monitoringu przeanalizowaliśmy Biuletyny Informacji Publicznej oraz sposób odpowiadania na wnioski o udostępnienie informacji publicznej. Na ocenę ogólną podmiotu składają się oceny cząstkowe za poprawne realizowanie obowiązków związanych z BIP oraz tryb i sposób odpowiedzi na cztery przesłane przez nas wnioski o informację publiczną. W pierwszym etapie monitoringu udział wzięły:

 1. Górnośląska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
 2. Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o.
 3. Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o.
 4. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 5. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
 6. Młodzieżowy Dom Kultury w Gliwicach
 7. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.
 8. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
 9. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o.
 10. Miejski Zarząd Usług Komunalnych.

Wśród tych podmiotów w monitoringu najlepiej wypadł… Młodzieżowy Dom Kultury, uzyskując 97,6% możliwych punktów. Z niezłym wynikiem (78,6% punktów) na drugim miejscu uplasował się Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej. Niestety, ocena pozostałych podmiotów oscyluje wokół wyników średnich. Na minus wyróżnia się zdecydowanie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. oraz Zarząd Budynków Miejskich – I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – głównie ze względu na udzielone odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Niestety, odmowy udzielenia informacji publicznej zdarzały się częściej. W ramach monitoringu wysłaliśmy do każdego podmiotu cztery wnioski, w których oprosiliśmy o przesłanie: 1) informacji o prowadzonych w podmiocie rejestrach, 2) rejestru umów w formie arkusza kalkulacyjnego, 3) rejestru wydatków w formie arkusza kalkulacyjnego, 4) głównego dokumentu prawnego będącego podstawą funkcjonowania podmiotu. Na 10 przebadanych podmiotów aż 5 razy odmówiono udostępnienia informacji publicznej, raz udostępniono ją niezgodnie z przesłanym wnioskiem.

Poniżej pełen ranking podmiotów ujętych w monitoringu:

MiejscePodmiotPunktacja
1Młodzieżowy Dom Kultury97,62%
2Zakład Gospodarki Mieszkaniowej78,57%
3Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.69,05%
4Miejski Zarząd Usług Komunalnych69,05%
5Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.66,67%
6Zarząd Budynków Miejskich – II Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
57,14%
7Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach57,14%
8Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.52,38%
9Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.50,00%
10Zarząd Budynków Miejskich – I Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o.
47,62%

Podmioty, które nie udostępniły informacji publicznej na wniosek:

 1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
 2. Zarząd Budynków Miejskich – II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
 3. Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach,
 4. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.,
 5. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.,
 6. Zarząd Budynków Miejskich – I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Tak w praktyce wygląda kwestia kontroli społecznej, która zapewniona jest przez Ustawę o dostępie do informacji publicznej. Z całościowymi wnioskami wstrzymamy się do czasu opracowania wszystkich danych z monitoringu pozostałych podmiotów.

Dużo lepiej wygląda kwestia prowadzenia przez podmioty wymaganych prawem Biuletynów Informacji Publicznej.

PODMIOTPUNKTACJA
Młodzieżowy Dom Kultury96,88%
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.84,38%
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej78,13%
Zarząd Budynków Miejskich – II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.71,88%
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach71,88%
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.71,88%
Miejski Zarząd Usług Komunalnych65,63%
Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A.62,50%
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.62,50%
Zarząd Budynków Miejskich – I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.56,25%

Jak widać w tej kategorii ponownie od średniej odstaje Zarząd Budynków Miejskich – I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Po zakończonym monitoringu wyniki prześlemy wszystkim uczestniczącym podmiotom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button