AnalizySesja RM

Jak pracuje Rada Miasta?

Pracę organu stanowiącego w gminie regulują odpowiednie ustawy, statut miasta, regulamin Rady. Nie chcemy wchodzić w szczegóły zapisów aktów prawnych, dla zainteresowanych linkujemy [STATUT] i [REGULAMIN].

W realiach gliwickich sesje Rady Miasta zostały sprowadzone do roli maszyny do głosowania. Owszem, czasem zdarzają się ciekawsze momenty, ale tylko w przypadku kontrowersyjnych projektów uchwał. Na sesji Rady Miasta nie zobaczymy jednak merytorycznej dyskusji o głosowanych uchwałach. Jeśli taka ma miejsce, to odbywa się na posiedzeniach komisji.

§ 9. Statutu Miasta Gliwice: 1. Dla realizacji swoich zadań Rada powołuje ze swojego grona komisje. 2. Zakres działania komisji określa Rada w uchwale o ich powołaniu. 3. Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swoich członków.

Aktualnie przy radzie działa dziewięć komisji:


Komisja Rewizyjna,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji,
Komisja Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska,
Komisja Budżetu i Finansów,
Komisja Dialogu Społecznego,
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu,
Komisja Gospodarki Komunalnej,
Komisja Rozwoju Miasta i Inwestycji,
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej.

W ramach promocji jawności życia publicznego będziemy brali udział w posiedzeniach wszystkich komisji, z których później opublikujemy nagrania. Wskażemy też najciekawsze fragmenty. Pierwsze nagrania już w przyszłym tygodniu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button