Brak kategorii

Konkurs regrantingowy dla organizacji poradniczych.

Organizacje poradnicze świadczą jedne z kluczowych usług w kontekście zachowania dobrostanu społeczeństwa. Ze względu na rosnącą ilość wyzwań i dynamicznie zmieniającą się sytuację na świecie i w kraju istotne jest zachowanie powszechnego charakteru poradnictwa, aby dostęp do pomocy nie był ograniczony, ani utrudniony dla żadnej części społeczeństwa bez względu na cechy utrudniające korzystanie z zasobów społecznych takich, jak trudna sytuacja finansowa, uzależnienia, czy niepełnosprawność.

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa opracował Rządowy Program Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych w latach 2022-2033, aby ułatwić osiągnięcie takiego stanu rzeczy. Część organizacji poradniczych nie jest organem posiadającym osobowość prawną, w związku z tym zaciąganie zobowiązań finansowych i zdobycie środków pozwalających na rozwój organizacji i zwiększenie jakości usług stanowi swoiste wyzwanie. Na taką okoliczność przewidziany jest jeden z priorytetów programu, który mówi o regrantingu dla organizacji poradniczych nieposiadających osobowości prawnej.

Fundacja Klaster Innowacji Społecznych organizuje w ramach tego Programu konkurs regrantingowy dla takich właśnie organizacji poradniczych. W tegorocznej edycji łączna pula grantów wynosi 400 000 zł. Grupą docelową do udziału w konkursie udział są organizacje takie jak:

  • uniwersyteckie poradnie prawne,
  • diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych związków wyznaniowych
  • inne organizacje poradnicze nieposiadające osobowości prawnej działające na terenie całej Polski.

Pojedyncze granty opiewać będą na kwotę między 10 000, a 20 000 zł i żeby skorzystać z takiego dofinansowania należy złożyć wniosek przez dedykowany system na stronie grantydlaporadni.pl. Do złożenia wniosku potrzebny jest pomysł na przedsięwzięcie, które dzięki niemu zostanie zrealizowane i poprawnie napisany wniosek o dofinansowanie, który w imieniu organizacji poradniczej złożyć musi Patron, czyli np. organizacja pozarządowa posiadająca osobowość prawną, która pomoże w realizacji inicjatywy.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach takiego dofinansowania trwać może nawet do 6 miesięcy, a w jego formalnej realizacji można przez cały okres jego trwania liczyć na pomoc organizatora w ramach poradnika, regulaminu konkursu i przede wszystkim spotkań informacyjnych, szkoleń i warsztatów online. Szczegółowe informacje na temat konkursu i zasad brania w nim udziału można znaleźć na stronie organizatora: grantydlaporadni.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button