Sesja RMWideo

Majowa sesja Rady Miasta – podsumowanie

W dniu 28.05.2020 odbyła się Sesja Rady Miasta Gliwice (nr sesji XV/2020). W porządku sesji znalazło się aż 35 punktów (LINK). Sesję można obejrzeć za pośrednictwem portalu Youtube (LINK). Obrady trwała pięć godzin i dziewięć minut. Protokół z sesji znajduje się tutaj: (LINK). Odnotowaliśmy obecność radnych, przeanalizowaliśmy najciekawsze momenty sesji i sprawdziliśmy jak głosowano w przypadku ciekawszych uchwał.

Obecność radnych:

Najciekawsze elementy sesji:

1. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.

Zwyczajowo na początku sesji Prezydent Miasta prezentuje najważniejsze wydarzenia i informacje od ostatniego spotkania Rady. Prezentacja o pracy Prezydenta Miasta: (LINK).

W prezentacji znalazły się informacje dotyczące m. in. sytuacji epidemiologicznej i wsparcia gliwickich szpitali przez samorząd i darczyńców prywatnych.

2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

W szczególności interesujące jest pojawienie się nowej inwestycji, która w tym roku ma być zaprojektowana: rozbudowa ul. Toszeckiej o ciąg pieszo-rowerowy. Na ten cel zabezpieczono w tym roku pół miliona zł. Na kolejny rok przesunięto natomiast inwestycję pn. budowa chodnika i drogi rowerowej wzdłuż odcinka ul. Kozielskiej od Dzielnicy Stare Gliwice do granicy z Dzielnicą Brzezinka.

3. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Gliwice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Rada Miasta upoważniła Prezydenta Miasta Gliwice do wyemitowania obligacji (zaciągnięcia długu) w wysokości 150 mln zł.

4. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Pszczyńskiej i ul. Kopalnianej.
5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru położonego na wschód od ul. Ceramików.

Uwaga mieszkańcy wspomnianych terenów – macie prawo wnosić uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To bardzo istotne prawo, które pozwala Wam współdecydować o przeznaczeniu terenów w sąsiedztwie Waszego zamieszkania.

6.1 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia nowych i kolejnych umów dzierżaw na czas nieoznaczony z wnioskodawcami, nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Kosmonautów.
6.2 Projekt uchwały (druk nr 304/2020) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcia z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Pliszki.
6.3. Projekt uchwały (druk nr 305/2020) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego i zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą, nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Władysława Stanisława Reymonta.

Powyższe projekty uchwał wydały nam się interesujące, gdyż nasze zastrzeżenia budzą sam fakt ale też i forma odejścia od trybu przetargowego na dzierżawę terenów i nieruchomości należących do miasta. Poprosiliśmy odpowiednią instytucję o sprawdzenie legalności tego działania.

7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Akademickiej 50 jako wkład niepieniężny (aport) do spółki.

Rada Miasta Gliwice zdecydowała o przekazaniu Hali sportowo-widowiskowej Arena spółce komunalnej Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Temat wydał nam się delikatnie kontrowersyjny, gdyż w istocie wniesienie takiego aportu do spółki prawa handlowego rodzi daleko idące konsekwencje – samorząd traci bezpośrednią kontrolę nad obiektem, utrudniona zostaje też kontrola społeczna wykorzystywania składników mienia komunalnego. Praktyka pokazuje, iż spółki prawa handlowego bardzo często nie wywiązują się z obowiązków, jakie nakłada na nie Ustawa o dostępie do informacji publicznej, zasłaniając się np. tajemnicą przedsiębiorstwa. W trakcie dyskusji głos zabrał jedynie radny Janusz Szymanowski, który zapytał jaka jest roczna kwota amortyzacji nieruchomości oraz jak wyceniony jest aport. Całość wyceniono na ok 380 mln zł. Wśród radnych także nie było jednomyślności w tej sprawie. Treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem (LINK). Sprawdźmy jak zagłosowali radni:

Kolejna sesja Rady Miasta Gliwice 25.06.2020 r. Już niedługo opublikujemy podsumowanie jej przebiegu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button