AnalizyMedia lokalne

#MediaLokalne – kto jest kim?

W ramach cyklu #MediaLokalne analizujemy wydatki gliwickiego magistratu na promocję w prasie, internecie, radiu i telewizji. W poprzedniej publikacji wskazaliśmy kwoty na jakie opiewały umowy zawarte w tym roku z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi. Ten rok był jednak wyjątkowy – stali beneficjenci zamówień urzędu dotychczas nie podpisali żadnej umowy, pierwszy raz też w tym zestawieniu pojawił się niezależny tytuł prasowy (24gliwice.pl). Zmiany te z pewnością związane z są z roszadą na fotelu Prezydenta Miasta Gliwice oraz na kluczowych stanowiskach w tzw. kierownictwie miasta.

W tym miejscu musimy wyjaśnić jakie media bierzemy pod uwagę analizując lokalny rynek medialny. Często będziemy posługiwać się pojęciem “prasa” – należy pamiętać, że to nie tylko pozycje drukowane, ale wszelkie publikacje periodyczne, które nie tworzą zamkniętej, jednorodnej całości, ukazujące się nie rzadziej niż raz w roku, opatrzone stałym tytułem albo nazwą, numerem bieżącym i datą. W szczególności są to dzienniki i czasopisma, biuletyny, programy radiowe i telewizyjne oraz kroniki filmowe. Prasą są także portale internetowe.

KTO JEST KIM?

Tytuły prasowe spełniające wskazane kryteria:

1. Nowiny Gliwickie – najstarszy miejski tygodnik, istniejący od 1956 roku, ukazujący się w formie drukowanej (płatny). Do niedawna wydawcą była spółka Nowiny Gliwickie Sp. z o.o. pod kierownictwem redaktor naczelnej Joanny Nawratil-Ludwiczak. Tytuł wystawiony został jednak na sprzedaż, a nabywcą została AME Media Sp. z o.o.. Jak czytamy w Krajowym Rejestrze Sądowym, prezesem zarządu spółki jest Pan Marcin Herra, piastujący jednocześnie stanowisko prezesa zarządu spółki Arena Operator, zarządzającej gliwicką halą widowiskowo-sportową. AME Media Sp. z o.o. zarejestrowana została w czerwcu 2020 r., można więc przypuszczać, iż powołano ją właśnie w celu przejęcia Nowin Gliwickich. Osobą prezesa zarządu obecny wydawca jest więc ściśle związany z gliwickimi władzami. Czy wpłynie to na dotychczasową, krytyczną wobec magistratu linię programową tygodnika? Będziemy obserwować rozwój wypadków.

2. Gazeta Miejska, portal 24gliwice.pl – pozycja ukazująca się od 1997 roku, pod obecnym tytułem niezmiennie pod wodzą redaktora naczelnego Marcina Fabrykowskiego. Dwutygodnik bezpłatny, dostępny w wielu punktach dystrybucyjnych na terenie Gliwic. W naszej opinii najbardziej neutralny tytuł prasowy w Gliwicach. W tym roku Gazeta Miejska po raz pierwszy od wielu lat otrzymała możliwość wykonywania zleceń medialnych z Urzędu Miasta, umowa opiewa jednak na tak niską kwotę, iż prawdopodobieństwo zmian kursu redakcyjnego jest minimalne.

3. Dzisiaj w Gliwicach/Tydzień w Gliwicach – tytuł funkcjonujący od 2010 roku, na początku tylko jako fanpage w portalu Facebook, udostępniający materiały wyprodukowane przez Urząd Miejski. Jako tytuł prasowy zarejestrowany w 2012 roku przez red. naczelnego  Marka Morawiaka (obecnie wydawnictwo prasowe Big Bang Media Marek Morawiak).Tytuł od początku sprzyjający władzom Gliwic, wspierany finansowo z kasy miejskiej w ramach licznych zleceń. Redaktor Morawiak nie krył w trakcie ostatniej kampanii wyborczej swojego osobistego poparcia dla kandydatury Adama Neumanna. W 2020 roku, prawdopodobnie w związku z brakiem nowej umowy medialnej z magistratem, obserwujemy odwrót od bezkrytycznej linii redakcyjnej w stosunku do poczynań urzędu i nowego prezydenta. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku kolejnego tytułu na liście.

4. Infogliwice.pl – od początku tylko profil facebookowy i strona internetowa. Redaktor naczelny Łukasz Fedorczyk zarejestrował tytuł w 2011 roku (26 media Łukasz Fedorczyk). 26 media produkuje także materiały wideo na potrzeby Miejskiego Serwisu Informacyjnego (biuletynu informacyjnego wydawanego przez UM). W skład redakcji wchodziła także red. Nina Drzewiecka, która później została kierownikiem referatu Wydziału Kultury i Promocji Miasta (2012 r.). Co najmniej od 2013 (od tego roku publikowany jest rejestr umów) tytuł regularnie otrzymywał zamówienia z Urzędu Miasta. Aktualnie, dotychczasowa pro-urzędowa linia redakcyjna uległa widocznemu zaostrzeniu.

5. Radio CCM – nadająca od 1998 roku lokalna komercyjna rozgłośnia radiowa na Śląsku, stworzona przez chrześcijańskie Stowarzyszenie DeoRecordings. Prezesem i redaktorem naczelnym jest Pan Krzysztof Budzisz. Siedziba rozgłośni zlokalizowana jest w Gliwicach. Od samego początku Radio CCM obiektywnie relacjonuje lokalną politykę i wydarzenia miejskie.

6. Telewizja Imperium, aktualnie jedyna gliwicka telewizja, zarejestrowana przez Imperium Media Sp. z o.o. (Prezes Czesław Chlewicki, red. programowy Jarosław Sołtysek) w 2016 roku. Program Telewizji IMPERIUM nadawany jest w sieciach światłowodowych IMPERIUM Telecom na terenie Gliwic. Niektóre programy obejrzeć można także za pośrednictwem strony www oraz portalu Youtube. Neutralny charakter linii redakcyjnej.

——-

Na terenie Gliwic działalność wydawniczą prowadzą także inne podmioty, nie są to jednak tytuły lokalne. Są one jednak ważnym elementem układanki medialnej, dlatego będziemy również przedstawiać dane dotyczące umów zawieranych z wydawcami takich tytułów jak: Gazeta Wyborcza, Fakt, Super Express, Dziennik Zachodni, Gość Niedzielny i innych.

W kolejnej części cyklu: wydatki na promocję w mediach w 2013 roku. Łączna kwota opiewała na prawie milion złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button