Media lokalne

Myśl globalnie działaj lokalnie – gliwicka młodzież w akcji!

Zanieczyszczenia powietrza, segregacja odpadów i globalne ocieplenie to pojęcia, które dominują w odpowiedziach na pytanie, czym jest ekologia. Jednakże niski poziom wiedzy społeczeństwa na temat tych zagadnień oraz niezrozumienie powagi problemów ekologicznych stwarzają realne zagrożenia dla przyszłości naszej planety i naszego zdrowia. W odpowiedzi na te wyzwania powstała Śląska Akademia Kompetencji Ekologicznych.   

Inicjatywa ta ma za zadanie zwiększyć świadomość oraz aktywność ekologiczną młodzieży w wieku od 14 do 17 lat. Działania skierowane zostały do nastolatków w szczególnej sytuacji życiowej z dziesięciu miejscowościach z województwa śląskiego. Wśród uczestników znalazła się grupa młodzież z Gliwickiego domu dziecka, która aktywnie uczestniczy w warsztatach.

Gliwicka grupa składała się z dziesięciu osób – zarówno chłopców jak i dziewcząt. Maja, Emila, Patrycja, Sara, Natalia, Anita, Dominik, Kasia, Anatol i Hanna wzięli udział w cyklu pięciu spotkań z zakresu ekologii, nabywając tym samym wiedzę na temat zanieczyszczeń i ochrony środowiska, zielonych miejsc pracy i zielonych zawodów. Dzięki realizacji wielu ćwiczeń ekologicznych, takich jak las w słoiku czy torby z koszulek młodzież nabyła praktyczne umiejętności niezbędne do zwiększenia efektywności działań na rzecz ekologii. 

Podczas realizacji projektu grupa wykazała duże zaangażowanie w trakcie zajęć i chętnie uczestniczyła w różnych aktywnościach. 

Priorytetowym założeniem inicjatywy było zwiększenie świadomości ekologicznej młodzieży z województwa śląskiego oraz zwiększenie aktywności ekologicznej młodych ludzi. Gliwicka młodzież z powodzeniem zrealizowała wszystkie etapy projektu, a w tym główne założenia projektowe. 

Zachęcamy również do zapoznania się ze stroną projektu Śląska Akademia Kompetencji Ekologicznych – link do strony: https://zieloneslaskie.pl/slaska-akademia-kompetencji-ekologicznych/.

Projekt Śląska Akademia Kompetencji Ekologicznych realizowany jest w ramach Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030.

Back to top button