Inwestycje

Nadzór budowlany skontrolował teren budowy zbiornika

Na skutek interwencji mieszkańców do skontrolowania placu budowy zbiornika przeciwpowodziowego na Wilczych Dołach przystąpił Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Kontrola miała miejsce w dniu 23.11.2020 r, w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Prezydenta, pracownicy WINB, kierownik budowy oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Oto ustalenia kontrolujących:

  • Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 03.03.2020 r., natomiast zgłoszenie robót wpłynęło miesiąc później. Za niedopełnienie zgłoszenia wystawiony został mandat karny,
  • Na dzień kontroli nie przeprowadzono badań archeologicznych. Odpowiednie zgłoszenie zostało złożone w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków,
  • Inwestor oświadczył, że prace ziemne ruszą po uzyskaniu zezwolenia RDOŚ na niszczenie siedlisk i ostoi ptaków,
  • W pobliżu terenu budowy stwierdzono zwały ziemi. Według kierownika budowy zwałowisko nie pochodzi z terenu inwestycji,
  • Nie stwierdzono istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Na tym zakończono kontrolę i podpisano protokół.

Protokół do pobrania: LINK

Źródło: gliwice.eu

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button