Brak kategorii

Rozpoczynamy nabór ekspertów oceniających projekty w konkursie „Regranting dla Organizacji Poradniczych”

Fundacja Klaster Innowacji Społecznych ogłasza nabór na stanowisko eksperta do oceny
wniosków w konkursie „Regranting dla Organizacji Poradniczych”. Proces rekrutacji
rozpoczął się 20 kwietnia i zakończy się 2 maja. Konkurs jest inicjatywą wsparcia dla
organizacji poradniczych w ramach Rządowego Wsparcia Rozwoju Organizacji
Poradniczych na lata 2022-2033. Wnioski konkursowe mogą dotyczyć poradnictwa w
następujących obszarach:

  • poradnictwo prawne
  • poradnictwo obywatelskie
  • poradnictwo psychologiczne
  • poradnictwo rodzinno-pedagogiczne
  • poradnictwo konsumenckie
  • poradnictwo zawodowe.

Zadaniem ekspertów, którzy będą wyłonieni w naborze będzie ocena wniosków z obszaru
poradnictwa. Proces oceny będzie obejmować:

  • Ocenę formalną wniosków,
  • Ocenę merytoryczną wniosków, które przeszły pozytywnie ocenę formalną,
  • Wypełnienie kart oceny formalnej i merytorycznej dla każdego wniosku.

Kandydatami na ekspertów mogą zostać osoby, które w pełni korzystają z praw publicznych,
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostały skazane prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo. Ponadto posiadają minimum 3-letnie doświadczenie w realizacji
projektów społecznych, dysponują potencjałem technicznym oraz znajdują w sytuacji
ekonomicznej zapewniająca wykonanie usługi. Ekspertami nie mogą zostać osoby
powiązane osobowo lub kapitałowo z operatorem konkursu.

Oferty należy składać zgodnie z formularzem i załącznikami. Podpisana oferta wraz z
załącznikami musi być złożona osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regranting dla
Organizacji Poradniczych”, w biurze w Gliwicach przy ul. O.J. Siemińskiego 22 do dnia
02.05.2023 roku do godziny 16:00. Skan podpisanej oferty wraz z załącznikami może być złożony w formie elektronicznej na adres mailowy kontakt@grantydlaporadni.pl do
02.05.2023 roku do godziny 23:59.

Szczegółowe informacje o kryteriach kandydowania na stanowisko eksperta, zawieraniu
umów, obowiązkach oraz wynagrodzeniu znajdują się na stronie konkursu, w sekcji
Eksperci: https://grantydlaporadni.pl/.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących procesu naboru prosimy o kontakt za
pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@grantydlaporadni.pl lub telefonicznie: 732-259-513.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button