Brak kategorii

Wydział Architektury + magistrat = Gliwice2040

W ramach strategii Gliwice2040 Wydział Architektury Politechniki Śląskiej oraz Urząd Miasta zorganizowały warsztaty studenckie, w wyniku których w mijającym semestrze powstały ciekawe koncepcje m.in, rewitalizacji wód i zieleni czy zagospodarowania niszczejących kwartałów w ścisłym centrum Gliwic.

Młodzi adepci atchitektury i urbanistyki mogli w ramach cyklu wykładów i zajęć spotkać się z przedstawiecilami działów samorządu odpowiezdialnych za planowanie przestrzenne i rozwój. Z inicjatywą takich spotkań wyszedł wykładowca WA PŚ, dr hab. Michał Stangel. Miasto zaoferowało także szeroką pomoc merytoryczną – konsultacje, opinie oraz niezbędne studentom dane i materiały.

Uczestnicy warsztatów mogli zmierzyć się przy tym z realiami pracy praktykującego architekta – urzędnicy gliwickiego urzędu przyjęli perspektywę klienta, studenci natomiast “grali” pracownię która opracowuje propozycje wraz z wizualizacjami wykonania. Łącznie w ramach pracy dla prestiżowego i wymagającego “klienta” powstalo sześć takich koncepcji.

Projekty posłużyły także jako semnestralne prace zaliczeniowe. W trakcie zaliczeń odbywających się zdalnie dr hab. inż, arch. Stangel, specjalizujący się właśnie w rewitalizacji i rewaloryzacji terenów miejskich, mówił o meritum tego ambitnego przedsięwzięcia:

– Siedemnaścioro naszych studentów, pracujących pod okiem opiekunów w 6 grupach, wzięło na tapetę 4 koncepcje wskazane przez „klienta”: „zielony korytarz” wzdłuż Kłodnicy, powiązanie piesze między kampusem akademickim i dworcem PKP (wraz z propozycją nowego zagospodarowania przestrzeni placu Krakowskiego) i rewitalizację terenów Szobiszowic lub Zatorza

Z kolei Katarzyna Kobierska, dyrektorka miejskiego Biura Rozwoju, tak opisuje swoje przemyślenia związane z tą współpracą:

– Byliśmy bardzo ciekawi spojrzenia studentów na wskazane tematy (…) Studenci stworzyli inspirujące, śmiałe i pozbawione jakichkolwiek ograniczeń prace, które jednak właśnie z tego względu mają przede wszystkim charakter czysto studialny i artystyczny. Mogą być ciekawą wskazówką, np. dla przedsiębiorców biorących się za zagospodarowanie swoich nieruchomości lub rewitalizację siedzib. Dla nas ważne jest, że przy okazji tego pilotażu studenci zapoznali się z bieżącymi pracami miasta, możliwościami Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej i jego zasobami mapowymi, przygotowali również bardzo dobre analizy, które mogą być przydatne w ramach tworzenia miejskiego programu rewitalizacji. Jesteśmy zadowoleni z tego pilotażu i otwarci na kolejne formy współpracy.

Źródło: gliwice.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button