InwestycjeWideo

Czeka nas przebudowa centrum miasta

Budowie Centrum Przesiadkowego towarzyszyć będzie przebudowa części miasta na dużą skalę. Metamorfozy doczeka się wreszcie plac przed dworcem PKP i plac Piastów. 

Duże zmiany czekają centrum miasta. Wraz z powstającym Centrum Przesiadkowym przebudowany zostanie układ drogowy po południowej stronie dworca kolejowego. Prace obejmą plac przed dworcem PKP i plac Piastów z okolicznymi ulicami. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 41 mln zł.

Wizualizacja placu przed dworcem PKP

W siedzibie Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach, dyrektor Anna Gilner podpisała umowę z wiceprezesem Arkadiuszem Kierkowiczem reprezentującym Zarząd Eurovia Polska SA oraz Krzysztofem Szczepanikiem – dyrektorem Oddziału Silesia Eurovia Polska SA – wykonawcą, który przeprowadzi roboty budowlane w ramach zadania pn. Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach. 

Plac przed dworcem PKP zostanie przekształcony w przestrzeń dedykowaną pieszym i rowerzystą. Nawierzchnia placu wykonana zostanie z płyt granitowych, powstanie też fontanna z 20 strumieniami. Po wschodniej stronie planowane jest przedłużenie ul. Zwycięstwa z pętlą, gdzie zlokalizowany będzie przystanek autobusu A4 i tzw. Kiss&Ride, czyli miejsce do krótkiego postoju. Pętla zostanie połączona z ulicą Okopową dotychczas ślepym zaułkiem. 

Projekt przebudowy skrzyżowania Zwycięstwa z ulicą Bohaterów Getta Warszawskiego

Ulica Bohaterów Getta Warszawskiego ma mieć zmienną ilość pasów ruchu dostosowaną do potrzeb wynikających z analizy ruchu. Przebudowie ulegnie także fragment Zwycięstwa do skrzyżowania z ulicą Dubois, zlikwidowane zostanie torowisko oraz przystanek osobowy, a po wschodniej stronie powstanie ciąg pieszo-rowerowy. 

Pobliski plac Piastów utraci swą obecną formę węzła przesiadkowego. a na jego ulicach zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy.  Po obu stronach ulicy Na Piasku powstaną miejsca postojowe. Ważnym elementem inwestycji ma być zieleń, nasadzone zostaną platany, tulipanowce, głogi i różne mieszanki kwiatów. Mają one zapełnić każdą wolną przestrzeń.

Wizualizacja Centrum Przesiadkowego

Podczas przebudowy centrum zmienione zostaną dotychczasowe rozwiązania drogowe. Ma powstać zintegrowany system komunikacyjny dla wszystkich środków transportu. Planowane są także ciągi pieszo-rowerowe.

Społecznicy jednak widzą w projekcie wiele błędów, a przebudowane centrum będzie wygodniejsze w znacznej mierze dla ruchu samochodowego, a nie pieszych i rowerzystów. Gliwicka Rada Rowerowa zaznacza, że brak w projekcie tunelu rowerowego, który mógłby skrócić znacznie drogę między Śródmieściem i Zatorzem dla mieszkańców. (W tunelu przebiegającym przez dworzec PKP zabroniony jest obecnie ruch jednośladami).

Liczne zmiany i utrudnienia w ruchu czekają nas przez najbliższe dwa lata. Mamy nadzieję, że metamorfoza, którą przejdzie ta część miasta wreszcie sprawi, że będzie to miejsce ładne, zielone, ale też użyteczne i wygodne dla mieszkańców.

Informację i materiały pochodzą ze strony ZDM Gliwice

Przypominamy także naszą niedawną wizytę na budowie CP:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button