Jawność

Dalsze ustalenia Rady Nadzorczej w sprawie Śląskiej Sieci Metropolitalnej

Fałszowanie dokumentów, podejrzane umowy leasingu, pożyczki dla upadającej spółki-córki, konflikty pracownicze. Publikujemy dalsze ustalenia zawarte w raporcie Rady Nadzorczej Śląskiej Sieci Metropolitalnej.

Przypomnijmy – w poprzednim artykule [Afera gliwicka: wypływają kolejne dokumenty. Uderzają w narrację władz miasta] opisywaliśmy przypadki dublowania umów podpisywanych z kancelariami prawnymi, długach ŚSM, dodatkowych umowach dla pracowników spółki, gigantycznych kwotach wydawanych na usługi doradcze.

Każde kolejne fakty utwierdzają nas w przekonaniu, że w „aferze gliwickiej” nie chodzi jedynie o „błąd biznesowy” popełniony przez Zarząd Śląskiej Sieci Metropolitalnej, skutkujący niegospodarnością na ok. 30 mln zł. W rzeczywistości najpoważniejszym zarzutem jest brak skutecznego nadzoru miasta nad spółką miejską. Skutkiem zaniechań było wytworzenie w ŚSM patologicznego układu towarzysko-biznesowego, który trwał latami.

Otrzymywane dokumenty podważają też narrację miasta o tym w jaki sposób odkryto nieprawidłowości. Z publikowanego poniżej dokumentu jasno wynika, że wiceprezydent Weber w momencie „przejęcia” przez nią spółki większość informacji otrzymała „na tacy” od Rady Nadzorczej.

[Afera gliwicka: wypływają kolejne dokumenty. Uderzają w narrację władz miasta]

Najpoważniejszym zarzutem stawianym w dalszej części raportu jest przedłożenie przez Zarząd spółki danych finansowych niezgodnych z danymi z ksiąg i poza wiedzą głównej księgowej do banku w celu pozyskania kredytu. Mamy tu więc do czynienia z fałszowaniem dokumentacji księgowej w celu pozyskania kredytu bankowego. Chodziło prawdopodobnie o zdobycie tańszego kredytu bankowego na spłatę zadłużenia wobec Asseco Data Systems S.A. w wysokości 28 mln zł. Śląska Sieć Metropolitalna płaciła Asseco miesięczne raty w wysokości 642 tys. zł przy przychodach w wysokości 1,3 mln zł, co groziło utratą płynności finansowej spółki.

Z kolejnych ustaleń Rady Nadzorczej wynika, że w styczniu 2019 roku zarząd spółki podpisał z bankiem ING umowę na zwiększenie limitu zadłużenia z 1 mln zł na 2 mln zł. Czynność prawna przeprowadzona została bez zgody Rady Nadzorczej, łamiąc zapisy Aktu Założycielskiego Spółki, wobec czego RN zawnioskowała o anulowanie umowy.

Raport wspomina także o pożyczkach Śląskiej Sieci Metropolitalnej dla swojej spółki-córki, firmy Ekotel Sp. z o.o. Mowa o kwocie 240 tys. zł w latach 2016-2018. “Spółka Ekotel jest w złej sytuacji finansowej, wykazuje stratę i posiada nieuregulowane zobowiązania wobec kontrahentów.” Rada Nadzorcza wezwała zarząd do przedstawienia informacji o sytuacji spółki Ekotel.

W dalszej części raportu Rada Nadzorcza wskazuje kolejne wykryte nieprawidłowości. W dokumencie czytamy:

Rada Nadzorcza w toku prowadzonego przeglądu umów obcych zwróciła uwagę na zawarte umowy leasingu w 2018 roku z Toyota Leasing Polska. W szczególności RN zwróciła uwagę na umowę leasingu z dnia 2.10.2018 r. na samochód osobowy Toyota Avensis. Umowa została zawarta bez zgody RN oraz opinii kancelarii prawnej. Wątpliwości budzi celowość zawarcia umowy leasingu i zasadność wykorzystywania samochodu. Z wyjaśnień Zarządu wynika, że samochód wykorzystywany był przez prezesa innej spółki (Ekotel) oraz zarząd ŚSM.

Z informacji przekazywanych przez byłych pracowników ŚSM wynika, że sprawa leasingowanych przez spółkę samochodów jest dużo poważniejsza i bardziej skomplikowana. Mieli nimi jeździć ludzie w żaden sposób niezwiązani z firmą. Pełną informację o tym wątku z pewnością przyniesie zakończenie trwającego śledztwa.

Dokument wspomina także o “sprawach pracowniczych”. Wiemy, że w toku są postępowania sądowe przeciwko spółce o bezprawne zwolnienia. Sama wiceprezydent Ewa Weber przyznała na posiedzeniu jednej z komisji Rady Miasta, że nigdy w życiu nie widziała tylu nieprawidłowości z zakresu prawa pracy.

Raport Rady Nadzorczej skierowany został pod koniec lutego 2019 roku do Adama Neumanna, ówczesnego wiceprezydenta oraz do naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button