Komisje RM

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 6.12.2021

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Gliwice kadencji 2018-2023 odbyło się w dniu 6 grudnia 2021 r., godz. 16.00. Na spotkaniu przewodniczący zaproponował przygotowanie przynajmniej jednej sprawy na Sesję Rady Miasta.

Na spotkaniu omawiano petycję w interesie społecznym — propozycję Uchwały Rady Miasta dotycząca równego traktowania, informacje dotyczyły sprawy szczepień. Składający petycję zaoferował Radzie Miasta wsparcie w kwestii edukacji w sprawie stanu faktycznego dotyczącego COVID-19. Zwrócił się również z apelem o przeczytanie pisma na Sesji Rady. Uchwała miałaby zapobiegać działaniom dyskryminacyjnym, na które według autora tekstu są narażeni. Według omawianego pisma potrzebna byłaby ustawa uniemożliwiająca podział społeczeństwa ze względu na sprawę szczepień. W dyskusji na temat wypowiedział się radny Adam Majgier, pytając o podmiot składający pismo. Przewodniczący wyraził przypuszczenie, że może być to petycja systemowa wysyłana automatycznie go wielu rad, ponieważ siedziba podmiotu nie znajduje się w mieście. Przewodniczący zaapelował, że Rada Miasta nie jest organem, który powinien zajmować się takimi sprawami i uchwalanie tego typu uchwał. Zaproponował negatywne zaopiniowanie petycji.

Sposób procedowania w sprawie skargi na bezczynność prezydenta miasta w sprawie rowu melioracyjnego oraz skargę na działania dyrektora Szkół Samochodowych dotyczącą funkcjonowania warsztatów szkolnych komisja postanowiła omówić na kolejnym spotkaniu, przy obecności osób, o których mowa w pismach oraz po otrzymaniu reszty dokumentów. Na spotkaniu odczytano następnie pisma bieżące. Sprawy przyjęto do wiadomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button