Jawność

Metropolia na drugi etat?

Kazimierz Karolczak jest przewodniczącym GZM. Sprawdzamy czym zajmuje się w czasie wolnym od spraw Metropolii i co z tego wynika dla jego oświadczenia majątkowego.

Na stronie Metropolii możemy przeczytać o Karolczaku, że jest przewodniczącym zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, pierwszej zinstytucjonalizowanej metropolii w Polsce. Koordynuje prace związane z realizacją przez Metropolię ustawowych zadań: kształtowania ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego, rozwoju i integracji publicznego transportu zbiorowego oraz promocji.

Po wygranych przez Karolczaka wyborach na szefa Metropoliii, nowy przewodniczący twittował: Bardzo się cieszę Dziękuje prezydentom, burmistrzom i wójtom metropolii za okazane zaufanie. Teraz czas na pracę! I faktycznie, na brak pracy przewodniczący GZM nie może narzekać, ponieważ przewodniczenie zarządowi GZM nie jest jego jedyną aktywnością zawodową. Warto zauważyć, że każda z pełnionych funkcji jest równie odpowiedzialną i ważną społecznie rolą.

Karolczak jest również członkiem rady nadzorczej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o. o., spółki, która jest postrzegana jako nowoczesne i prężnie zarządzane przedsiębiorstwo, które jest godne zaufania jako partner biznesowy.

Kolejną odpowiedzialną rolą przewodniczącego zarządu jest rola Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ,,AQUAPLUS”. Zgodnie z działalnością statutową celem Zakładu jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej, dotyczących bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców.

Niektóre funkcje w administracji publicznej, wymagają corocznego złożenia oświadczenia majątkowego, czyli informacji o stanie majątku. W oświadczeniu majątkowym trzeba wyszczególnić cały posiadany majątek i jego szacowaną wartość. Dotyczy to zarówno pieniędzy, jak i nieruchomości, drogich przedmiotów, jak np. samochód, zegarki, a nawet posiadanych zobowiązań finansowych, jak kredyty czy pożyczki. Taki obowiązek ma przeciwdziałać nieprawidłowościom czy korupcji. Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii również zobowiązany jest do corocznego składania oświadczenia majątkowego do wglądu wszystkich zainteresowanych.

W ubiegłym roku, według oświadczenia, Karolczak uzyskał dochód 52 422,95 zł z obejmowania stanowiska w radzie nadzorczej Dąbrowskich Wodociągów Sp. z o. o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 19 636,28 zł za obejmowane stanowisko w radzie nadzorczej Spółki ,,AQUAPLUS” Sp. z o. o. z siedzibą w Bobrownikach. Otrzymał również dochód w kwocie 163 610,19 zł z tytułu umowy o pracę w Urzędzie Metropolitalnym Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Podsumowując, dochody przewodniczącego zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ubiegłym roku wyniosły 235 669,42 zł (słownie dwieście trzydzieści pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć złotych).

Z udostępnionych materiałów możemy się również dowiedzieć, że przewodniczący GZM posiada samochód Land Rover Range Rover 2012, oraz dwie działki, jedna 1 482 m2 o wartości 74 200 zł druga 2 400m2 o wartości 120 000 zł.

Przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii według oświadczenia podatkowego nie posiada natomiast żadnych zasobów pieniężnych w jakiejkolwiek walucie (środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej i innych walutach to słownie zero złotych). Z oświadczenia majątkowego możemy również dowiedzieć się, że Karolczak nie posiada mieszkania ani domu. 

Warto zauważyć że z opublikowanego wykazu wynika, że mimo braku majątku, Karolczak jest pożyczkodawcą 1 230 320 złotych (słownie: milion dwieście trzydzieści tysięcy trzysta dwadzieścia). Kwota 8 820 złotych została pożyczona spółce HR DATA Sp. z o. o. w ramach wsparcia działalności gospodarczej prowadzonej przez spółkę. Pożyczka o wysokości 200 000 złotych została udzielona Krystynie Saganowskiej w ramach wsparcia jej działalności gospodarczej a kwota 1 021 500 zł Krystynie Rejonowicz.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button