Media lokalne

Nadal brakuje specjalistów w zakresie Zamówień Publicznych

Nowelizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych przeprowadzona w 2019 roku do dziś budzi wiele emocji i wątpliwości. Skomplikowane procedury mogą przysparzać trudności nawet wieloletnim pracownikom. W odpowiedzi na te problemy rusza Akademia Zamówień Publicznych. 

Ponad 500 pracowników Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) i Przedsiębiorstw Społecznych (PS), mających siedzibę i prowadzących działalność w jednym z pięciu województw (świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim oraz śląskim), będzie miało okazję wziąć udział w projekcie szkoleniowo – doradczym z zakresu tej gałęzi prawa. Poruszone zostaną aspekty zarządzania organizacją – od skutecznego marketingu po pozyskiwanie funduszy. 

PES (przykładowo, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, zakłady pracy chronionej, koła gospodyń wiejskich czy jednostki reintegracyjne), wspierają aktywność obywatelską, integrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. poprzez tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych. 

Z kolei PS koncentrują się na prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpłatnej pożytku publicznego, aktywizują osoby mające trudności ze znalezieniem pracy. 

Każdy Podmiot może zgłosić wyłącznie jednego pracownika lub członka zarządu. Uczestnik musi być zatrudniony w jego strukturach przez minimalny okres 6 miesięcy, na podstawie umowy o pracę, spółdzielczej umowy o pracę lub umowy zlecenia. 

Najwięcej, bo aż 156 miejsc przewidziano dla uczestników z województwa śląskiego (tyle samo w Małopolsce), na drugim miejscu plasuje się województwo podkarpackie – 96, dalej świętokrzyskie i opolskie – po 48 miejsc na każde z tych województw. 

Szkolenie trwać będzie 24 godziny dydaktyczne, w podziale na 2-3 dni szkoleniowych. Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie internetowej – tutaj.

Więcej informacji:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button